Nyttig informasjon

Betale med VIPPS Teisen park borettslag har opprettet VIPPS slik at du kan betale for utleie, kjøp av vaskekort og annet dersom du ikke har kontanter.
Container / glass- og metallknuser Komprimatorbil hver 1. onsdag i måneden. Glassknusere finnes på feltet; mellom Regnbueveien 11 og 13, ved Klosterheimveien 22 og utenfor butikken Joker.
Forsikring NEMI Fra 1. mai 2018 har borettslaget har tegnet forsikring med NEMI forsikringsselskap.
Garasjelaget Hvis du ønsker garasje, legg en lapp i garasjelagets postkasse på veggen i Prost Hallings vei 1. Garasjelaget tar kontakt med deg.
Grøntavtale Teisen Borettslag har store grøntområder mellom blokkene (80 mål). Disse vedlikeholdes av gartnerfirmaet Din Hage og er av stor, positiv betydning for bomiljøet.
Hundehold Det gis mulighet for hundehold i borettslaget dersom alle naboene dine godtar det.
Informasjon til nyinnflyttere Her kan du lese litt om oss når du har flyttet inn.
Kabel-TV og bredbånd fra Get Get er vår leverandør av TV-signaler (digitale kabel-tv tjenester til borettslaget) og Internett. De leverer også telefoni via bred­båndskabelen som borettslaget eier.
Leilighetsnummer Leilighetsnummer er «ditt Teisen Park personnummer». Din unike ID på din bolig. Dette nummeret ønsker vi at du oppgir ved henvendelser.
Nøkkelbestilling Informasjon om postkasse-, kjeller- og loftsbodsnøkler.
Parkering Ønsker du å leie parkeringsplass? Send e-post til parkering@teisen.no
Securitas vakthold Fra 1. juli har vi patruljering fra Securitas to ganger pr dag
Skilt, ringetablå og postkasse Ringetablå og postkasser skal være merket med korrekt type skilt. Vår leverandør av postkasseskilt er Stansefabrikken/Skiltservice.
Trappevask Trappevasken ble etter generalforsamlingsvedtak i 2003 satt bort til eksterne. Hver husstand betaler kr 110,- pr måned for dette. Hos oss er det firmaet Renholdseksperten som utfører arbeidet.
Varmtvannsbereder Fra 1.1.2017 er støttebeløpet du mottar kr 2.000 ved utskiftning av varmtvannsbereder.
Vaskeriet Åpningstider og bruksanvisning
Vedlikeholdsansvar Nedenfor finner du en skisse med informasjon om ditt og borettslagets vedlikeholdsansvar (plikt) i leilighetene og blokkene i Teisen park borettslag AL.
Vinduer - praktisk informasjon Hold ventiler og spalteventiler i vinduene åpen så hindrer du dugging på vinduer og får et bedere inneklima. Dette gjelder spesielt i vinterhalvåret men også ellers.