Nyttig informasjon

Container / glass- og metallknuser

Komprimatorbil hver 1. onsdag i måneden. Glassknusere finnes på feltet; mellom Regnbueveien 11 og 13, ved Klosterheimveien 22 og utenfor butikken Joker.


Hver 1. onsdag i måneden kjører en komprimatorbil fra oppgang til oppgang og tar med seg all søppel som er plassert utenfor. Her kan du kaste større avfall som ikke skal kastes i søppelkassen. Slå eller brett sammen papiresker og annet avfall som tar stor plass før du kaster det og pakk det du skal ha kastet forsvarlig inn.


Det er plassert to glassknusere på feltet; mellom Regnbueveien 11 og 13, ved Klosterheimveien 22 og utenfor butikken Joker i Teisenveien 18, benytt disse. Glass og metall må ikke kastes i søppelen.

Papir/papp/aviser bes kastet i de nye avfallscontainerne på området.