Den nye maskinen erstatter den gamle vi hadde som havarerte i november i 2018.

Takk til våre vaktmestere for arbeidsinnsatsen med å få den på plass.
I løpet av en måneds tid vil vi også skrape og male gulvene i vaskeriet. Informasjon om når vaskeriet er stengt for oppussing vil bli hengt opp på døren til vaskeriet.


Takk for at du som bruker vaskeriet alltid gjør alltid rent rundt vaskemaskinen(e) og tørketromlene du har benyttet, etter bruk.

Forlat vaskeriet i den stand du selv ønsker å finne det.