Årets generalforsamling blir avholdt onsdag 3. juni klokken 18.00 på Bryn skole. Innkalling kommer i posten. Vel møtt!


Valgkomiteen 2020

Valgkomiteen er i gang med forarbeidet til general¬forsamling våren 2020 og har bedt oss sende ut informasjon om at de nå tar imot forslag til nye styrekandidater.

To styremedlemmer er på valg, samt at leder er på valg hvert år. Om du har kandidater du vil fremme, eller ønsker å stille selv - ta kontakt med valgkomiteen.

Det gjøres oppmerksom på at valgkomiteen er helt uavhengig av styret og det er deres innstilling til kandidater som blir presentert som nytt styre på generalforsamlingen. Styret har ingen styringsrett når det gjelder valgkomiteens arbeid.

Ta kontakt med valgkomiteen 2020 som er:
Morten Grimstad - mobil 93 21 73 74 - morten-hg@hotmail.com
Veselin Obradovic - mobil 41 01 76 10 - veselinobradovic@yahoo.com


Forslag til generalforsamling ved Bryn skole 3. juni

Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen?
Meld fra til styret innen fredag 20. mars.

Forslaget må være skriftlig og undertegnet med navn og adresse. Forslaget presenteres slik det er levert, i årets innkalling / årsberetning til generalforsamlingen. Det er en fordel at du også møter opp på generalforsamlingen og presenterer ditt forslag. Forslag kan leveres skriftlig i styrets postkasse i Prost Hallings vei 1 eller per e-post til styret@teisen.no


Litt usikkert men vi ser an i ukene som kommer
Dugnad 4. og 5. mai – velkommen ut!

Sett av mandag 4. og tirsdag 5. mai fra kl. 17.00. Da skal vi sammen bidra til å gjøre det enda triveligere å bo i Teisen Park! Styret vil sørge for servering av pølser og brus ved vaskeriet fra kl. 18.30. Vaktmester sørger for utstyr til utendørs arbeid. Man velger selv hva man vil bidra med for eksempel feiing, luking eller fjerning av avfall som har samlet seg opp i fellesområdene. Styreleder og gartner Jan Tore går rundt fra oppgang til oppgang for å ta imot planteønsker og andre innspill.

Har du ønsker til beplantning ved din oppgang sender du en epost til styret@teisen.no så informerer vi gartneren. 

Sammen får vi det fint!


Rundskrivet er lagt i alle postkasser og hengt opp på skinnene i alle oppgangene