Fasadene våre trenger sårt en ansiktsløftning, da fasaden ikke har vært utbedret siden rehabiliteringen av borettslaget i perioden 1994-1996. 

Vi har kontrahert Muremester Nils Berg AS til jobben. OBOS Prosjekt vil ta hånd om den daglige prosjektledelsen og påse at nødvendige sikkerhetskrav blir fulgt.

Det vil bli en liten periode med unntakstilstand, der hvor fasadevask pågår, men det kommer til å bli meget bra når vi er ferdige. Litt smidighet fra oss alle gjør jobben lettere. 

Knekkebrødbanen ved Teisen Gård Barnehage og Spektrumveien 1 og 3 er tildelt som anleggsområde og gjerdet inn av sikkerhetsmessige hensyn. 


Arbeidet som skal utføres fra entreprenør

 • Fasaden vaskes i sin helhet. Dette gjøres med lift, hvor fasaden blir satt inn med egnet rengjøringsmiddel og vasket/spylt.

 • Stålkonstruksjon på balkonger gjennomgås, pusses ned der hvor det er behov for dette, for deretter å males.

 • Betongtak på balkong vil bli malt på de balkonger som ikke er glasset inn.

 • Frontplater på balkong, mellom stål utvendig, skal males.

 • Mur besiktiges når den gjennomgår vask. Ved vinduer hvor teglstein har et lite utspring, forekommer det frostsprengt teglstein som har falt ut. Skadene utbedres og mures om. I forbindelse med dette arbeidet vil det bli montert stillas for de vindushøydene som skal tas.

 • Murpussfasade ved inngangspartier males etter vasking.

 • Vinduer utvendig vil bli pusset etter fasadevask.

 

Hva du som beboer må gjøre!

 • Rydd unna alt du er redd for på balkongen, som puter, pledd og andre gjenstander.

 • Markiser vil få plast rundt seg før de maler. Om du vil ha den ned må en besørge dette selv.

 • Hagemøbler etc. kan stå, med mindre det er trang møblert (slå eventuelt sammen møbler hvis mulig). Det kan også være lurt å dekke til når malearbeidet pågår.  

 • Blomster som står i balkongkassen, bør løftes ut og flyttes inn.  

 • Alle vinduer og balkongdøren, må være lukket i fasen hvor fasadevasken pågår. Lukk ventil i vindu om man har, for sikkerhetens skyld. De spyler ikke inn i ventiler, men det kan være fornuftig å lukke lufteventiler.

 • Innglasset balkong holdes lukket. Persienner kan bli våte - hvis de kan demonteres enkelt anbefaler vi dette. Videre vil beboere med innglassing bli kontaktet individuelt for kontroll og maling av inn­vendige stålstendere.

 

 

Hvor lang tid tar arbeidene?

 • Selve fasadevasken går relativt raskt, vi beregner 2-4 dager avhengig av størrelsen på bygningen. Vasking skjer fortløpende og vil være avsluttet primo august.

 • Malearbeidet vi starte rett etter vask og vi søker å vaske balkongsiden først slik at vi kan starte med maling selv om vask på forside ikke er klar. Selve malearbeidet vil antagelig ta 1-2 uker. Her er vi væravhengig. Vi vil vite mer når vi få litt rutine i fremdriften. Alle får varsel ca. 1 uke før oppstart med dato i tillegg til dette skrivet.

 • Parallelt med maling vil murerarbeidet starte. Tidsaspektet er litt ukjent, da vi ikke helt vet hvor mye som må tas. Uansett så vil ikke dette påvirke bruken av balkongen. Der hvor det skal mures, utspring vinduer, vil det bli satt opp stillas. Det betyr at alle bør sørge for å holde vindu ved stillas lukket for å inngå uvedkommende kommer inn.

   

Fremdriftsplan ser du vedlagt med oppstart av vask, hvor vi søker å følge denne planen. Det kan bli endringer.