Nyttig informasjon

Nøkkelbestilling

Informasjon om postkasse-, kjeller- og loftsbodsnøkler.


Hvis du trenger ekstra nøkler til inngangsdør, kjeller eller loft tar du kontakt med vaktmester (kontortid hver onsdag mellom kl 10-1030) eller på styrerommet i kontortiden (hver tirsdag fra kl 18-1830). Vi bestiller for deg.

Andelseier er ansvarlig for å ta vare på disse nøklene.


Leilighetsdøren
Nøkler til lelighetsdøren din kan du kopiere hos en hvilken som helst leverandør av nøkler/låssmed.
 
Ytterdør/kjeller og loft - systemnøkler K og L
Systemnøkler må autoriseres før kopiering, det betyr at vaktmester eller styret må bestille. Det letteste er at du sender oss en epost til vaktmester@teisen.no eller styret@teisen.no.

Vi tenger å vite følgende:

  • For- og etternavn
  • Adresse
  • Mobilnummer (Posten varsler vi SMS)
  • Om du skal ha systemnøkkel eller L og nøkkelnummer.
    På nøklene finner du K nr (ytterdør til oppgang og kjeller) eller et L nr (Loft og innvendige fellesrom kjeller) - det er dette du fører opp.
  • Antall nøkler

Har du problem med låsen i postkassen din?
Du kan da kontakte nærmeste låsesmed i TrioVing systemet, Eiendomssikring

De holder til på følgende adresse:

Eiendomssikring AS
Strømsveien 266
Postboks 51, Alnabru 

0614 Oslo

Telefon: 905 55 300
E-post: eiendomssikring@laasservice.no