Nyttig informasjon

Andelseiers og borettslagets vedlikeholdsansvar - oversikt

Nedenfor finner du en skisse med informasjon om ditt og borettslagets vedlikeholdsansvar (plikt) i leilighetene og blokkene i Teisen park borettslag AL.


Er det noe du er usikker på sender du en e-post til styret@teisen.no så vil vi hjelpe deg med avklaring av det du lurer på.


Det er viktig at du har en plan på innvendig vedlikehold i egen leilighet. Ta vare på leiligheten din.

Tips:
- Rens sluk på bad en gang i kvartalet/halvåret.
- Sirkulasjon av luft er viktig. Husk å støvsuge lufteluker og ventiler i vinduer hvert halvår.
- Vend brannslukningsapparatet opp/ned hvert halvår.
- Bytt batteri i røykvarsler/e.
- Smør låskassen og hengslene i entredøren en gang pr år (oftere ved behov).
- Sjekk ut at varmtvannsbereder er i orden. Vedlikeholdsplikten ligger hos deg. Er den gammel bør du vurdere å bytte den. Borettslaget dekker kr 2.000 i egenandel.


Dette sier borettslagets vedtekter om andelsiers plikter:

5. Vedlikehold 
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.


Last ned:
Vedlikeholdsansvar i borettslag - skisse - WEB.pdf