Nyttig informasjon

Grøntavtale

Teisen park Borettslag har store grøntområder mellom blokkene (80 mål). Disse vedlikeholdes av gartnerfirmaet Din Hage og er av stor, positiv betydning for bomiljøet.


Grøntområdet i Teisen park borettslag er tilrettelagt for rekreasjon, aktiviteter og opphold utendørs - kos deg ute!


Som beboer ber vi deg tenke på følgende:
Småplenene ved inngangene er ikke bruksplener. De større bruksplenene og andre beplantninger må behandles fornuftig. Bruksplenene må skånes når de er oppbløtte, særlig om våren og høsten. Foreldre bør påse at ingen plener ødelegges av for konsentrert lek og sykling på plenene bør unngås. Ballspillere henvises til "knekkebrødbanen" nedenfor Spektrumveien 3 og Teisen Gård. 

Vi ønsker å bevare store trær og trær generelt
Husk på at et større løvtre binder ca ett tonn med støv fra luften vi puster inn og et stort tre kan forbruke inntil 1000 liter vann pr dag. Spesielt nede ved Tvetenveien, der det er et bløtområde, er trærne også en god hjelper til å holde det tørt. 

Informasjon om hva vårt gartnerfirma, Din Hage, utfører:

Din Hage - Borettslagets gartner
Høsten 2018 forlenget vi tre års avtalen med gartnerfirmaet Din Hage, for perioden 2019-2021.

Følgende blir utført

Vinter: Fagmessig beskjæring av trær og grove busker, opprydning og deponering av avfall fyllplass.

Vår: Det blir tatt jordprøver av bed i grønt arealet, som vil være grunnlaget for jordforbedring av grønt arealet. Beskjæring av sarte busker og roser, manuell (i samarbeid med vaktmester) og kjemisk ugressbekjempelse, planting av løk i bed som alltid skal være standsmessige. Gartner er tilstede og går befaring i forbindelse med dugnaden i mai.

Sommer Kontrollere og sørge for at bed i grønt arealet er friskt og fritt for ugress og søppel. Alle hovedbed og tønner vannes og skal være rikelig beplantet med sesongens blomster. Sommer blomstene og roser blir kontinuerlig trimmet og knipes for avblomstrede blomster. Alle hekkene  beskjæres kontinuerlig, minimum 3 ganger i vekstsesongen. Alle vintergrønne planter kontrolleres og beskjæres. Plantevern av hele grønt arealet som skal kontrolleres og evt. bekjempe forebyggende mot sopp og skadedyr.  

HøstKontroll av at bed i grønt arealene er friskt og fritt for utgått plante­materiale, ugress og søppel. Bed plantes med lyng og vår blomstrende løk settes. Alle planter som er blødere (lønn, bjerk, stein- frukt) kontrolleres og beskjæres fagmessig.


I tillegg har vi en årlig blomsterbed og tønne- avtale

Gavlbed og blomstertønner
Din Hage har totalansvaret for alt vedlikehold, som vanning, luking, gjødsling, plantevern etc i borettslaget.
Den årlige avtalen gjelder fra år til år og må sies opp innen 1. juli året før (grunnet bestilling av løker og planter).

Blomsterbedene skal være velfylte med blomsterløk og sommerblomster. Kasser som står ute hele året beplantes med løk, sommerblomster og lyng. Tønner som ønskes beplantet av beboere etter den årlige dugnaden blir velfylte etter beboernes ønsker.

Hvor gjøres dette:

Regnbueveien 13, tønne
Regnbueveien 17, gavlbed
Prost Hallings vei 24, tønne
Prost Hallings vei 24, gavlbed
Prost Hallings vei 12, gavlbed
Vaskeribygningen, Prost Hallings vei 1, hovedbed
Ved innkjøring til baksiden av vaskeribygningen, tønne
Prost Hallings vei 6, tønne
Prost Hallings vei 2, to tønner
Tvetenveien 15, gavlbed
Klosterheimveien 2, gavlbed
Teisenveien 26, gavlbed

Har du innspill til flere steder vi bør opparbeide pene øyer i borettslaget hører vi fra deg.


Fra januar 2013 har vi en treplan for grøntområdet på Teisen

Vi har et parkområde på 110 mål med trær som har stått her siden 1940 tallet samt nybeplantning som har kommet til de siste årene. Disse krever vedlikeholdsbeskjæring og ettersyn. Fra 1.1.2013 gjennomfører vårt gartnerfirma, Din Hage, dette.

Litt tanker bak prosjektet 

Høsten 2012 hadde vi en gjennomgang av alle trærne vi har på området med formål å få satt opp en vedlikeholdsbeskjærings-, felle- og nyinnplantingsplan for årene fremover.

Dette ønsket vi å få avdekket:
  • En kartlegging av eksisterende trær (med beskrivelse av hvor det står, type tre/treets forfatning og ca. hvor gammel det er der det mulig å si noe om det). Tallkode tegnes inn på oversiktskartet over borettslaget.
  • Forslag til rutiner for kontroll og stell (beskjæringsrutiner/hyppighet på dette).
  • Forslag til hvor nye trær bør plantes (også med tanke på at vi om noen år må felle noen trær, da har vi et som overtar plassen for det som må ned og også med tanke på at de ikke må plantes for nære hus/parkeringsplasser eller veier).
  • Forslag til hva slags trær som bør plantes.
  • Forslag til trær som bør/kan tas ut og felles (og forslag på hva som bør inn som erstatning).

Etter gjennomgangen vet vi at det er totalt 290 trær på området
Disse er fordelt på tretypene; Alm, Ask, Bjerk, Blodlønn, Blågran, Edalgran, Eik, Eple, Fuglekirsebør, Furu, Gran, Gullhengepil, Hagtorn, Hengeask, Hjertetre, Kastanje, Koreagran, Lind, Lønn, Morell, Pil, Prydeple, Rogn, Rødmorell, Sibirlønn, Svensk Asal og Sølvpil. 

Det ble avdekket mangel på beskjæring, tynning, kolling og vedlikehold av noen trær. Fra 2013 vil Din Hage årlig beskjære, tynne, kolle og felle trær etter treplanen. Der det er nødvendig med felling vil det bli plantet inn ny vegetasjon.

Borettslaget har i tillegg utarbeidet retningslinjer for trær.
Retningslinjene er som følger:

Felling av trær:
Dersom treet er nærmere enn fem (5) meter fra blokk, hvor beboer ønsker felling.
Dersom treet er sykt eller skadet.
Ny vegetasjon vil bli plantet inn.

Retningslinjer for innplanting av trær:
Mer enn åtte (8) meter unna blokk
Mer enn fem (5) meter unna parkeringsplasser
Mer enn fire (4) meter unna andre trær
Ikke i veien for belysning 

Treslag vi ønsker å plante inn:
Blodbøk
Bøk
Søyleagnbøk
Søylekirsebær
Svenskasal
Morell
Magnolia
Kulelønn
Kulepil

Treslag vi ikke ønsker å plante inn i fremtiden på grunn av sykdommer:
Alm og ask 

Må vi felle et tre skal et nytt innplantes:
For å opprettholde et grønt inntrykk må det plantes inn et nytt tre i området der man feller et eksisterende tre.