Styret/vaktmester

Styret i Teisen Borettslag AL

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte.


Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger.

Alle saker som ønskes tatt opp må sendes skriftlig til borettslagets styre. Saker kan sendes pr. post, legges i postkassen i Prost Hallings vei 1 eller sendes via e-post styret@teisen.no. Meldinger fra styret til borettshaverne skal gjelde på samme vis som husordenens bestemmelser.

Telefoniske henvendelser til styret gjøres kun i "krisetilfeller".

Andelseierne gjøres oppmerksom på at husordenens bestemmelser inngår som en del av leiekontrakten.

Styret har kontortid hver tirsdag fra kl 18-18.30.