Nyttig informasjon

Betale med VIPPS

Teisen park borettslag har opprettet VIPPS slik at du kan betale for utleie, kjøp av vaskekort og annet dersom du ikke har kontanter.

Container / glass- og metallknuser - RUSKEN

Komprimatorbil hver 1. onsdag i måneden. Glassknusere finnes på feltet; mellom Regnbueveien 11 og 13, ved Klosterheimveien 22 og utenfor butikken Joker.

Forsikring NEMI

Fra 1. mai 2018 har borettslaget har tegnet forsikring med NEMI forsikringsselskap.

Garasjelaget

Hvis du ønsker garasje, legg en lapp i garasjelagets postkasse på veggen i Prost Hallings vei 1. Garasjelaget tar kontakt med deg.

Grøntavtale

Teisen park Borettslag har store grøntområder mellom blokkene (80 mål). Disse vedlikeholdes av gartnerfirmaet Din Hage og er av stor, positiv betydning for bomiljøet.

Hundehold

Hundehold tillates forutsatt at man leverer skriftlig søknad til styret og at hundeholdet ikke er til ulempe for andre beboere.

Informasjon til nyinnflyttere

Her kan du lese litt om oss når du har flyttet inn.

Kabel-TV og bredbånd fra Get

Teisen Park borettslag har kollektiv avtale med Get om levering av tv og internett.

Leilighetsnummer

Leilighetsnummer er «ditt Teisen Park personnummer». Din unike ID på din bolig. Dette nummeret ønsker vi at du oppgir ved henvendelser.

Nøkkelbestilling

Informasjon om postkasse-, kjeller- og loftsbodsnøkler.

Parkering

Securitas vakthold

Fra 1. juli har vi patruljering fra Securitas to ganger pr dag

Skilt, ringetablå og postkasse

Ringetablå og postkasser skal være merket med korrekt type skilt. Vår leverandør av postkasseskilt er Stansefabrikken/Skiltservice.

Trappevask

Trappevasken ble etter generalforsamlingsvedtak i 2003 satt bort til eksterne. Hver husstand betaler kr 110,- pr måned for dette. Hos oss er det firmaet Renholdseksperten som utfører arbeidet.

Varmtvannsbereder

Fra 1.1.2017 er støttebeløpet du mottar kr 2.000 ved utskiftning av varmtvannsbereder.

Vaskeriet

Åpningstider og bruksanvisning

Vedlikeholdsansvar

Nedenfor finner du en skisse med informasjon om ditt og borettslagets vedlikeholdsansvar (plikt) i leilighetene og blokkene i Teisen park borettslag AL.

Vinduer - praktisk informasjon

Hold ventiler og spalteventiler i vinduene åpen så hindrer du dugging på vinduer og får et bedere inneklima. Dette gjelder spesielt i vinterhalvåret men også ellers.

Røykvarsler

Husk å bytte batteri i røykvarsleren din!

Vanntromler - oversikt

Våren 2019 fikk alle oppganger tilgang til vanning via vanntrommel