Om borettslaget

Informasjon om Teisen kopiert fra Wikipedia


Teisen er et boligstrøk mellom Valle Hovin og Tveita i Bydel Alna Oslo. Strøket omkranses av veiene riksvei 190 (del av Ulvensplitten), ring 3, Tvetenveien og Ole Deviks vei. De to førstnevnte møtes i Teisenkrysset.

Navnet er etter Teisen gård. Søndre Teisen ble i 1582 utlagt til fri gressgang og fedrift for borgernes dyr i Oslo. Fra 1666 regnet man Teisen som slottsmark. I 1844 ble det på Teisen gjort et rikt funn av sølvsaker, muligens nedgravd i 960-årene. Før boligutbyggingen var Teisen vesentlig jordbruksområde. Teisen Teglverk ble nedlagt i 1883. Teisen eng ble kjøpt av Kristiania kommune i 1918. Den eldre bebyggelsen hadde tilknytning til forstaden Bryn. Teisen videregående skole åpnet i 1921 og nedlagt i 1984. Man bygget 3-etasjes boligblokker på Teisen over et større felt i OBOS regi. Arkitektene var Frode Rinnan, Olav Tveten, Kjell og Ulf Colbjørnsen. Blokkene sto klare for innflytting i 1954. Det har også vært noe boligreising i senere år.