Nyttig informasjon

Container / glass- og metallknuser - RUSKEN

Komprimatorbil hver 1. onsdag i måneden. Glassknusere finnes på feltet; mellom Regnbueveien 11 og 13, ved Klosterheimveien 22 og utenfor butikken Joker.


Hver 1. onsdag i måneden kjører en komprimatorbil fra oppgang til oppgang og tar med seg all søppel som er plassert utenfor. Her kan du kaste større avfall som ikke skal kastes i søppelkassen. Slå eller brett sammen papiresker og annet avfall som tar stor plass før du kaster det og pakk det du skal ha kastet forsvarlig inn.

Det er plassert to glassknusere på feltet; mellom Regnbueveien 11 og 13, ved Klosterheimveien 22 og utenfor butikken Joker i Teisenveien 18, benytt disse. Glass og metall må ikke kastes i søppelen.

Papir/papp/aviser bes kastet i de nye avfalls-containerne på området.


.

Vaktmester rydder ekstra i noen oppganger hver måned. Dette gjøres dagene før rusken.
Følg med på informasjon på skinnen i oppgangen og i din postkasse

Hele tiden hoper det seg opp med søppel. Vaktmester har derfor som rutine å gå igjennom fellesarealene i utvalgte oppganger for å fjerne ting som ikke skal stå her. På den måten får vi ryddet hver oppgang minst en gang pr år.  Les informasjonsskrivet her.

Har du spørsmål eller ønsker tillatelse til midlertidig mellomlagring?
Send e-post til vaktmester@teisen.no eller henvend deg til styret. 

Tusen takk for hjelpen – sammen får vi det fint!


.

LAGRING AV PRIVATE EIENDELER OG SØPPEL I FELLESAREAL ER IKKE TILLATT

Ref. husordensregler vedtatt av Generalforsamlingen
§ 3.1. Ingen må sette; barnevogner, ski, kjelker, sykler m.v. i trapperommet i 1. etasje, utenfor entredørene, i kjeller- eller loftsgang.

Oppbevaringsrommene i kjelleren skal benyttes til plassering av disse tingene. Oppbevaring av ødelagt utstyr er ikke tillatt, og dette vil bli fjernet uten varsel når "Teisen-Rusken" utføres hver måned.

OBS! Felles tørkeloft er ikke et oppbevaringsrom.

Forlatte objekter i fellesareal er et stort problem i borettslaget. Ofte er det er vanskelig å vurdere om tingene er ment som avfall eller ikke; i noen tilfeller flytter folk fra eiendeler slik at vi må rydde opp. Dette koster borettslaget (dere) mye tid og penger. Det har allerede begynt å samle seg objekter i fellesarealer etter Stor-Rusken denne våren.

Hvis man i unntakstilfeller har behov for å sette objekter midlertidig i fellesareal bør man søke Styret om tillatelse, samt merke objekter med dato, navn og telefonnummer.

Objekter som ikke hører til i fellesareal og ikke er merket kan bli fjernet uten forvarsel!

Takk for hjelpen med å holde det i orden!


Vi minner også om informasjon om hva som skal lagres hvor i hver oppgang oppdatert i mai 2017 - les mer her..