Nyttig informasjon

Grøntavtale - insektshotell på området

Har du sett de avsagde, veltede trærne vi har liggende i borettslaget? Vi har to insektshotell


De gode hjelperne


Har du sett de avsagde, veltede trærne vi har liggende i borettslaget? Du finner ett ved den nedre lekeplassen og et annet bak den midterste av langblokkene i Regnbueveien. Mange har tatt dem for å være klatrestativer, men det er de ikke, selv om de er fine å klarte på. De er litt av borettslagets bidrag til å skape et biologisk mangfold. De er insektshotellene våre, sammen med alle trærne, buskene og blomstene.


Hit kan du ta med deg barna dine, lete etter insekter og fortelle hvem som bor der og hvorfor det er viktig at vi skaper et godt miljø for insektene. Eller kanskje du selv er interessert små kryp?

Insekter som marihøner, gulløyne og edderkopper er skikkelige nyttedyr. Gulløyne, som mange kjenner som granflue, er i virkeligheten et rovdyr som lever av å spise lus, akkurat som marihøna. Det er ikke bare humler og bier som er nyttige for oss, men det er disse som har fått mest oppmerksomhet fordi de pollinerer planter og dermed sørger for at vi har mat på bordet. Insekter er i sterk tilbakegang, mange arter står i fare for å dø ut fordi vår hensynsløse livsstil har utradert mange av de naturlige biotopene til insektene. Derfor er det vårt ansvar å legge til rette for de gode hjelperne.

Det gjør vi på flere måter. Blomsterbedene byr på nektar og pollen, noe både bier og humler trenger. De voksne biene og humlene bruker nektar som drivstoff mens larvene trenger både pollen og nektar for å vokse opp. Andre viktige pollinatorer er sommerfugler som spiser nektar og biller som spiser pollen. Derfor har vi planter ute hele sesongen, fra tidlig vår til sen høst. Insektene er avhengige av blomstrende planter for å overleve, men mange trenger også død ved.

Derfor oppretter vi insektshotell, som slett ikke er et sted hvor insekter overnatter eller overvintrer, men en fødestue for egg og larver. For insekter er et vanlig tre mer spennende dødt enn mens det vokser. Et dødt tre er biotop for hundrevis av arter. Villbier og graveveps er to arter som benytter død ved til å legge egg i. Villbier er solitære eller enslige, det vil si at hunnen har eneansvaret for larvene sine. Bien lager en matpakke av pollen og legger egget oppå, for eksempel inne i brukte billeganger. Så legger hun eggene pent på rekke og rad innover i billegangen. Men også en blomstrende busk eller en plen med løvetann fungerer som insektshotell.

Albert Einstein sa en gang at dersom biene forsvant, ville menneskeheten ha fire år igjen å leve, fordi en stor del av jordas matvareproduksjon er avhengig av at plantene blir bestøvet. All fruktproduksjon er helt avhengig av bier. Det samme gjelder produksjon av bær, nøtter, mandler, rosenkål, mandariner, druer, kaffe, gulrot og en lang rekke andre matvarer som inneholder viktige næringsstoffer for oss. Uten bier, ingen vin.

Og for å avslutte med den greske dikteren Evripedes: «Der det ikke er vin, er det heller ikke kjærlighet.»