Nyttig informasjon

Hundehold i Teisen Park borettslag

Hundehold tillates forutsatt at man leverer skriftlig søknad til styret og at hundeholdet ikke er til ulempe for andre beboere.


Husordensregler §10 Dyrehold:

§ 10. DYREHOLD

1.) Dyrehold i Teisen Park borettslag tillates under forutsetning av at dyreholdet er i tråd med Borettslagsloven § 5-11, punkt 4:

Følgende må være oppfylt før dyrehold er tillatt:

a) Skriftlig søknad må leveres Styret.
b) Gode grunner må tale for dyreholdet.
c) Dyreholdet skal ikke være til ulempe for borettslaget eller øvrige beboere.
d) Hunder skal til enhver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom og eier er ansvarlig for fjerning av hundens ekskrementer.
e) Ovennevnte gjelder ikke for innekatt eller andre innedyr, da det tillates såfremt det ikke foreligger bekymring om skadelig dyrehold eller at dyreholdet er til ulempe for andre.