Nyttig informasjon

Leilighetsnummer

Leilighetsnummer er «ditt Teisen Park personnummer». Din unike ID på din bolig. Dette nummeret ønsker vi at du oppgir ved henvendelser.


Leilighetsnummeret finner du på fellesblanketten din, fire siffer. Det står også på din entrédør, øverst til venstre.