Nyttig informasjon

Røykvarsler

Husk å bytte batteri i røykvarsleren din!


Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarsler. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri jevnlig.

Batterier til røykvarsler kan fås ved å henvende seg til vaktmester i kontortiden onsdager mellom kl 10-1030.


Plassering av røykvarsler

Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. Det er krav om at røykvarsleren skal høres på alle soverom med lukket dør. Alarmstyrken bør være minst 60 dB inne på hvert rom med lukkede dører. Med fungerende røykvarslere får du anledning til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen, og kanskje slokke brannen. Ta testen: Legg deg i senga med dyna over hodet og lukket soveromsdør. Få noen til å utløse røykvarsleren. Hører du den?

Poenget med røykvarsler er å få tidlig varsel!

Plassering av røykvarslere er svært viktig for hvor raskt de reagerer på røyk:

  • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minimum 50 cm fra vegg.

Røykvarsler er påbudt!

I 1990 ble det vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler. Med bolig menes:

  • leiligheter

Vedlikehold

Du bør teste røykvarslerne minst en gang pr måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Slik gjør du det:

Sjekk røykvarsleren med å trykke på testknappen. Bruk en pinne eller lignende for å gjøre det enklere å nå opp.

Med jevne mellomrom bør du teste med røyk. Du kan f.eks. blåse røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys mot røykvarsleren.
Dersom røykvarsleren ikke reagerer med nytt batteri, er røykvarsleren defekt og må skiftes ut snarest. Batteriet bør vanligvis skiftes en gang pr år, men det finnes batterier som varer lengre. De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig. En god løsning er å montere spesielle røykvarslere som kobles til strømnettet.

Røykvarslere bør minst en gang i året rengjøres for støv og smuss.

Kilde; http://tilsyn.no/roykvarslere/