Nyttig informasjon

Trappevask

Trappevasken ble etter generalforsamlingsvedtak i 2003 satt bort til eksterne. Hver husstand betaler kr 110,- pr måned for dette. Hos oss er det firmaet Renholdseksperten som utfører arbeidet.


Renholdet utføres på fredager og gjennomføres som følger:

Uke X utføres hel vask fra toppetasjen og ned til og med kjellerplatå.

Uke O utføres delt vask; vask av inngangspartiet samt 1. og 2. etasjeplatå.

Hvilke uker utføres hel vask (x):

NB: 
I Regnbueveien 1-5, 7-11 og 13-17 gjelder dette hver uke.
1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51

NB2: 
Fra høsten 2016 og i ukene 39-17 utføres hel vask i Prost Hallings vei 2,3,4,5,6 og 8, Spektrumveien 1-5 og Klosterheimveien 9,11 og 13.

Hvilke uker utføres delt vask (O):
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52


Følgende må du hjelpe til med å gjøre:

  • Alle gulvflater / trapper og fellesarealer skal være ryddet.
  • Det er også ønskelig at gulvmatter og pynt i oppgangene blir tatt inn på vaskedagen.


Renholdseksperten gjør i tillegg følgene:

  • Skifter ut slitte og ødelagte matter ved inngangsdørene
  • Bytter regelmessig ut matter i inngangspartier der disse ligger fast fra ytterdøren mot trappen. Bytter ut og rengjør matter i de oppgangene som har langt inngangsparti
  • Vasker alle loftsgulv, og vinduer i de oppgangene som har det, i ukene 17-19
    Husk å rydde vekk private ting som står i veien - loftet er ingen lagringsplass (kun inne i låst bod) og gjenstander som står her vil bli fjernet uten varsel.

Oversikt over alle loft som skal vaskes finner du her.


Styret takker for tilbakemelding dersom du har innspill på manglende trappevask eller annet vedrørende arbeidet som utføres

Beskjed kan legges i styrets postkasse utenfor Prost Hallings vei 1 eller via e-post styret@teisen.no

Informasjon om manglende trappevask kan også gis direkte på vakt-telefon hos Renholdeksperten 92 46 55 20.


Last ned:
2011 Teisen BRL vaskeoppslag_V1.pdf