Nyttig informasjon

Vinduer - praktisk informasjon

Hold ventiler og spalteventiler i vinduene åpen så hindrer du dugging på vinduer og får et bedere inneklima. Dette gjelder spesielt i vinterhalvåret men også ellers.


Opplever du dugg på vinduene? Sjekk ventilasjonen først


Så hva bør du gjøre dersom du ser at det ofte dugger på vinduet?

- Sjekk ventilasjonen. 

Sjekk ut:
Kanskje du har stengt ventilene eller at det har samlet seg støv og skitt i ventilene slik at du bør rengjøre disse. Spalteventilene trenger også rengjøring (støvsug også).

Spalteventilene må åpnes på vintern slik at det blir luftsirkulasjon i den dype vinduskarmen. Det er ofte sånn at når den er åpen så er det nødvendigvis ikke trekk inn men den tar også luft ut fra boligen og er med på å balansere trykket i leiligheten.


Informasjon

For dårlig luftsirkulasjon og for høy luftfuktighet = kondens på vinduene.

Faktainformasjon til Teisen og vinduer:

Etter den utvendige rehabiliteringen av blokkene, der vi la på ny teglsten, ligger vinduene nå ca 20-25 cm inn i veggen og er dermed ekstra utsatt for dårlig sirkulasjon.

Normalt i dag ligger vinduer 10 cm inn i veggen og dermed øker ventileringen ved vinduet og kondenseringen er mindre.


Dugg på vinduer kan ha flere årsaker

Kondens: Innvendig kondens skyldes ofte høy luftfuktighet eller dårlig ventilasjon.

Innvendig kondens
Innvendig kondens kan ofte finnes på soveromsvinduet vinterstid. I løpet av natten avgir vi store mengder fukt til luften gjennom pusten vår. Mange foretrekker å holde soverommet relativt kjølig, og når du kombinerer det med dårlig ventilasjon og stor luftfuktighet, får du kondens.

Men kondensen kan like gjerne oppstå på vindu i stua eller på badet. Det er tre ting som fører til kondens på ruten innvendig: luftfuktighet, temperatur og vinduets isolasjonsevne. De to første kan du gjøre noe med, det siste krever utskiftning av vinduet for å bedres.

I følge Sintef Byggforsk er kondens på innsiden av nye vinduer oftest et tegn på høy innvendig luftfuktighet som følge av for dårlig ventilasjon.

Gardiner som er trukket for, reduserer luftsirkulasjonen ved vindusflaten og øker problemet. Mye planter inn mot vindusflaten kan ha samme virkning.

Du kan også prøve å utbedre ventilasjonen i boligen, plassere varmekilder under vinduene, og unngå å tørke klær innendørs. Vær også oppmerksom på at kondens som får samle seg i små dammer i karmen, kan føre til råteskader på vinduet og bør unngås.

Midt i mellom
Befinner duggen seg mellom glassene? I følge Sintef Byggforsk skyldes kondens mellom glassrutene at forseglingen rundt glassene ikke er tett. Det igjen innebærer at ruten bør skiftes.

Dugg på utsiden
Dugg på utsiden av glasset er gjerne et kvalitetstegn. Det er et signal om at vinduet har god U-verdi, og dermed isolerer godt.

Vanligvis er dette et fenomen som først og fremst opptrer på morgenkvisten i vinterhalvåret og forsvinner etter kort tid. Synes du likevel det er sjenerende, er det mulig å gjøre noen tiltak for å redusere eller stoppe duggen utvendig. Et større takutstikk, markiser, beplantning, bebyggelse eller andre former for avskjerming vil kunne redusere problemet.

Kilde: www.viivilla.no
Kilde: Byggforskserien 740.111, Sintef Byggforsk