Styret/vaktmester

Vaktmester i Teisen Borettslag AL

Vaktmestre i Teisen Park borettslag er styrets forlengende arm og skal til envher tid ha en serviceminded innstilling ovenfor lagets beboere og underleverandører.


Vaktmester har det daglige ansvar for drift- og vedlikehold av lagets uteområder og bygningsmasse. HMS regelverket er styrende i forhold til de krav som er satt av myndighetene og skal være oppfylt. Videre skal vaktmestertjenesten jobbe proaktivt med å forbedre kvalitet, prosedyrer og rapportere forslag til forbedringer, endringer og lignende så fort som mulig til styret i borettslaget

Vaktmesteren skal følge sin instruks og påse at husordenen blir fulgt, og skal om nødvendig melde forsømmelse eller misbruk til styret.

Som borettslagets ansatte tjenestemann har vaktmesteren krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine plikter.

Man bør helst ikke forstyrre vaktmesteren utenfor arbeidstiden. Bruk skriftlig beskjed som legges i vaktmesterens postkasse, Prost Hallings vei 1. 
E-post vaktmester@teisen.no

Styret kan også kontaktes om det er problemområder, e-post styret@teisen.no 

Vaktmester har kontortid hver onsdag fra kl. 10.00-10.30.
Telefon 22 64 20 58.

 

 

 

Vaktmester
Geir Morten Kleftås

Vaktmester
Kjell Berntsen