Bilder

Vinter februar 2009

Mye sne lavet ned og det ble store snefonner langs gatene.
Litt sneminner....