Nyttig informasjon

Parkering


Ønsker du utendørs parkeringsplass, eller har du spørsmål om venteliste? 

Send e-post til postmottak.tveita@obos.no 

Vennligst oppgi hvor du ønsker plass. For oversikt over feltnummer se kart her.                                                                                                                                                       


Vil du si opp din parkeringsplass?

Send e-post til postmottak.tveita@obos.no                                                                                                                                                                                                                                            


For andre henvendelser vedrørende parkering, vennligst kontakt styret via e-post til parkering@teisen.no


OBOS administrerer alle merkede utendørs parkeringsplasser på borettslagets tomt

Parkeringsleie betales månedlig sammen med felleskostnadene (husleie). Ved etablering av ny parkeringsavtale vil kravet om parkeringsleie komme på en egen e-post, sms eller faktura den første måneden.

Leiepris per 06.01.20: 

  1. Vanlig parkering 125 kroner per måned
  2. Ladeplass 150 kroner per måned (+ strøm)

Det tilkommer også et eierskiftegebyr på 731 kroner ved etablering av nytt leieforhold. 

For inngåtte leieavtaler gjelder 1 måneds oppsigelse fra 1. hver måned. Oppsigelsen kan sendes per post til OBOS Postboks 89 Tveita, 0671 Oslo, eller per e-post til postmottak.tveita@obos.no


Vedrørende ladeplass til el-bil og hybrid:

Vi har dessverre ingen ledige ladeplasser på nåværende tidspunkt. Styret ønsker å legge til rette for lademulighet på alle utendørs parkeringsplasser og samarbeider med OBOS Prosjekt for å gjennomføre dette prosjektet. 

Oslo kommune har etablert offentlige ladeplasser i Regnbueveien og Prost Hallings vei, som kan benyttes av alle. Du kan lese mer om lading på offentlige plasser på Oslo kommune sine nettsider. 


Vedrørende parkering i kommunal vei: 

Det er ikke egne plasser for gjesteparkering. Gjester og beboere som ikke har garasje- eller parkeringsplass henvises til parkering i offentlig gate. I offentlig gate gjelder regler for beboerparkering i Oslo kommune. For mer informasjon om parkeringsavgift ved gjesteparkering se Oslo kommune sine nettsider.


Vedrørende parkering på borettslagets område

Det er tillatt å benytte innkjørsel foran blokkene til av- og pålessing. All parkering av kjøretøy på stikkveier, ved inngangspartier og utenfor oppmerkede parkeringsplasser er forbudt. Det er også forbudt å reparere kjøretøy på stikkveiene og parkeringsplassene. Alle typer kjøretøy brukes med fornuft. Det er ikke tillatt å vaske kjøretøy på Borettslagets område.

Feilparkert bil på din plass? Benytt Statens vegvesens sms-tjeneste: Send REGNR AB12345 til 2282. Da får du opp navn på registrert eier av bilen slik at du kan kontakte vedkommende direkte.


Parkeringsvilkår anses som akseptert når man takker ja til parkeringsplass og innbetaler avtalt leie:

1. Det er en forutsetning at plassen benyttes av beboere i borettslaget.

2. Leieretten følger ikke leiligheten og kan ikke overdras til andre. Fremleie er ikke tillatt, med mindre dette er særskilt avtalt med OBOS. 

3. Ved fraflytting eller salg av bolig må skriftlig oppsigelse sendes postmottak.tveita@obos.noFor inngåtte leieavtaler gjelder 1 måneds oppsigelse fra 1. hver måned.

4. Plassen må ikke benyttes av kjøretøy som er bredere enn 1,90 m. Lengden på kjøretøyet må ikke hindre fotgjengere og annen trafikk i området.

5. Bilvask og reparasjoner skal ikke utføres på parkeringsplassen. Plassen må heller ikke benyttes slik at det sjenerer naboer eller påfører området skade.

6. Utleier har krav på å utføre nødvendig vedlikehold av parkeringsplassen uten at leier har krav på erstatning for den perioden han må avstå fra plassen. Ved snøfall prioriteres først innganger og stikkveier fremfor parkerings-plassene.

7. Borettslaget/OBOS forbeholder seg retten til å si opp parkeringsavtalen med 1 (en) måneds skriftlig varsel.

8. Utover dette gjelder bestemmelsene i Husordensreglene til Teisen Park Borettslag AL.

Obs! For ladeplass foreligger det særlige vilkår