Om borettslaget

Fakta

Teisen Park Borettslag AL


Organisasjonsnummer 952 556 819.

Borettslaget ligger i bydel 12 Alna i Oslo, og har følgende adresser: 

  • Klosterheimveien 2 - 26 
  • Prost Hallings vei 1 - 5, 6 - 8 og 12 - 24 
  • Regnbueveien 1 - 17 
  • Teisenveien 20- 24, 23 - 27 og 15 - 25 
  • Tveteveien 15 - 25 
  • Spektrumveien 1 - 5.
Borettslaget består av 537 andelsleiligheter, fordelt på 31 bygninger og 56 oppganger. I tillegg kommer 2 tjenesteboliger hvor innskudd ikke er beregnet.

Tomten som ble kjøpt i 1986 har gårdsnummer 138, bruksnummer 48, 50 og 53 og er på 109 922 kvm. 

Første innflytting skjedde i 1950/52.
Borettslaget byttet navn fra Teisen borettslag til Teisen Park borettslag i juni 2013.
Informasjon for meglere vedr. gårds- og bruksnummer:

Oslo 0301-138/48
Klosterheimveien 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 0666 Oslo
Prost Hallings vei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 0666 Oslo
Regnbueveien 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 0664 Oslo
Spektrumveien 1, 2, 3, 4, 5, 0666 Oslo
Teisenveien 23, 25, 27, 0666 Oslo
Tvetenveien 15, 17, 19, 21, 23, 25, 0666 Oslo
Oslo 0301-138/50

Prost Hallings vei 24, 0666 Oslo

Oslo 0301-138/53
Teisenveien 20, 22, 24, 26, 0666 Oslo