Det flytter stadig nye hunder inn i borettslaget, mens andre flytter ut. I henhold til Teisen Parks husordensregler skal alle hundehold godkjennes av naboer og registreres i Teisen Park hundeklubb. Av ulike årsaker er det enkelte som ikke har fått sitt hundehold registrert. 

Styret ønsker nå å gjennomføre en kvalitetskontroll av nåværende register og skaffe seg en oversikt over hvor det bor hunder i borettslaget. Dette vil blant annet være til hjelp når potensielle kjøpere tar kontakt med oss for å vite om det bor hunder i aktuelle opp-ganger, ved behandling av naboklager eller om vi har behov for å spre informasjon til våre hundeeiere.


Vi ber derfor alle som har hund i Teisen Park, både tidligere registrert og uregistrert, om å fylle ut et enkelt skjema med opplysninger om deres hundehold. Alle som registrerer seg vil få en hyggelig overraskelse på døren og vil delta i trekningen av en måneds gratis husleie.

Lappen kan leveres i postkassen utenfor vaskeriet, Prost Hallings vei 1, når du er ute på tur eller du kan sende en mail til styret@teisen.no - svarfrist innen utgangen av mars 2018.


Opplysninger vi trenger er:
Navn på eier av hunden
Adresse
Leilighetsnummer
Telefon
E-postadresse

Navn på hund
Født
Rase

 
Tusen takk for hjelpen!

Vennlig hilsen
Styret i Teisen park borettslag AL
15. mars 2018


Last ned:
2018 Undersøkelse registrering av hund.pdf