Dette skrivet omhandler årets generalforsamling som finner sted 22. mai kl 1800, hva du gjør om du har forslag til generalforsamlingen eller om du har innspill på styremedlemmer til valgkomiteen.

Les også informasjon om stor-rusken onsdag 5. april, årets dugnad som er 2. og 3. mai, vi har fått Fretex-kontainer utenfor Prost Hallings vei 8 og merking av lofts- og kjellerboder..

 

Godt nytt år!

Generalforsamling Teisen Park 2017 - 22. mai
Årets generalforsamling er satt til MANDAG 22. MAI kl. 18:00. Tradisjonen tro avholdes den i gymsalen på Bryn Skole. Flott om dere setter av dagen allerede nå. Beboerne i Teisen Park er øverste myndighet og general-forsamlingen er borettslagets høyeste besluttende organ. Det som bestemmes på generalforsamlingen er det som gjelder for oss alle.

Forslag til generalforsamling 2017 - leveringsfrist 20. mars
Har du forslag som du vil ha behandlet på generalforsamlingen så lar det seg enkelt gjøre. Kun noen enkle krav; forslag må være skriftlige og undertegnes med navn og adresse. Styret må ha ditt forslag i hende innen MANDAG 20. MARS 2017, for å få dette skal komme med i årets innkalling / årsberetning til generalforsamlingen.

Forslag kan leveres skriftlig i styrets postkasse i Prost Hallings vei 1 eller sendes pr epost til styret@teisen.no

Valgkomiteen 2017
Valgkomiteen er i arbeid og har bedt oss om å sende ut informasjon om at de tar imot innspill. To styre-medlemmer er på valg, samt at leder er på valg hvert år. Om du har kandidater du vil fremme, eller ønsker å stille selv - ta kontakt med valgkomiteen. Det gjøres oppmerksom på at valgkomiteen er helt uavhengig av styret og det er deres innstilling til kandidater som blir presentert som nytt styre på generalforsamlingen. Styret har ingen styringsrett når det gjelder valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen 2017:  

Morten Grimstad / Morten-hg@hotmail.com / mobil 932 17 374
Veselin Obradovic /veselinobradovic@yahoo.com / mobil 410 17 610.

Hold av følgende datoer:
STORRUSKEN ONSDAG 5. APRIL - RUSKEN I KJELLER OG PÅ LOFT - alt skal vekk 5. april. Vi rydder ut tirsdag 4. april.

Styrets innleide mannskap vil fjerne alt som står lagret i fellesrom. Det betyr at det som ikke er ryddet inn i boder til den tid vil bli kastet.  Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder i sykkelrom også!  Sykler, barnevogner o.l. som har eiere må merkes og vil bli stående. Alt annet vil bli kastet - bortsett fra hageredskaper som hører til hver oppgang. Vi setter pris på all den hjelp vi kan få fra beboere - så her er det bare å gå sammen med naboene og få hjelp til å bære ut alt som skal kastes. Alle loft- og kjellerrom vil få en runde med feiekosten og en lofts-vask gjennomføres i ukene 15-17.

DUGNAD 2. og 3. MAI - nærmere informasjon kommer. Din Hage vil selge blomster. Vel møtt!

Nå kan du levere tøy i Fretex beholder i borettslaget
Vi har fått utplassert to beholdere for innsamling av tøy i Teisen Park Borettslag. Det betyr at du kan levere tøy du ikke lenger har bruk for, men som kan komme til nytte for andre mennesker. To beholdere er satt ut ved Prost Hallings vei 8 - vis a vis Vaskeribygningen.

Vi trenger din hjelp til å få merket alle lofts- og kjellerboder
Alle leiligheter i Teisen Park borettslag skal ha tilgang til kjeller- og loftsbod. Bodene kontrolleres fortløpende i disse dager, og registreres i et kart som blir lagret av styret- slik at vi lett kan ordne opp igjen om noen skulle bli fratatt tilgang til sin bod. For å få fortgang i prosjektet ber vi alle beboere om å sørge for at deres boder er merket med leilighetsnummer. Beboere med umerket bod vil bli kontaktet av styret fortløpende. Om du mangler tilgang til din bod, vennligst meld fra til styret@teisen.no