gul kylling

Litt informasjon til deg følger:

Les mer om utredning av el-bilparkering, TV- og Internett, Dugnad, varmtvannsbereder, piper, årets generalforsamling, valgkomiteen og god påske!


Riktig god mars måned!

Utredning av el-bilparkering
Ved årets generalforsamling lovet Styret å utrede mulig utvidelse av antall el-bilplasser og presentere resultatet innen årets utløp. Styret stiller seg positive til å utvide antall ladeplasser og en eventuell omstrukturering av nåværende løsning hvor flere personer kan dele de tilgjengelige plassene. Vi har innhentet anbud og vil undersøke mulighet for støtte til utbygging med Oslo kommune og OBOS. I og med vi allerede har lagt infrastrukturen klar i Tvetenveien så få vi ikke støtte pt fra Oslo Kommune da de kun støtter infrastruktur. Tilbudet om støtte fra Oslo Kommune kom på banen året etter at vi hadde utført det arbeidet. Vi er i dialog med dem.

Eventuell videre utvidelse må vurderes nøyere i forhold til andre prosjekter som kan bli diskutert og vedtatt på generalforsamling 2018. I mellomtiden må vi be om at ingen beboere benytter provisoriske og brannfarlige løsninger for ladning av sine el-biler!

TV- og Internett
Styret har de siste månedene gjennomført en ny runde med innhenting av anbud og møter med fire aktuelle leverandører; Get, Homenet, Canal Digital og Altibox. Ut fra Questback-undersøkelse gjennomført tidligere i vinter ønsker flertallet å beholde en kollektiv grunnpakke med både tv- og internett inkludert i felleskostnadene. Styret stiller seg positive til oppgradering til fiber og vil gjennomføre en ny under­søkelse i borettslaget for å innhente opplysninger om hva flertallet synes om de konkrete tilbudene vi har mottatt.

 

Dugnad - bli med!
Sett av mandag 7. og tirsdag 8. mai fra kl. 17.00. Da skal vi sammen bidra til å gjøre det enda triveligere å bo i Teisen Park! Styret vil sørge for servering av pølser og brus ved vaskeriet. Vaktmester sørger for utstyr til utendørs arbeid. Man velger selv hva man vil bidra meg, for eksempel feiing, luking eller fjerning av avfall som har samlet seg opp i fellesområdene.

 

Varmtvannsbereder; borettslaget støtter med kr 2.000
Styret gjennomførte nylig en befaring av alle leiligheter der vi kartla fire ting i leiligheten; 1: Ildsted, 2: årstall på varmvannsbereder, 3. ventilasjon (lufteluker i alle rom og annet egen-montert utstyr) og 4: kvaliteten på utgangsdør. Egen rapport vil følge når vi har fått registrert alle opplysningene.

 

I flere leiligheter ble det gitt beskjed om at varmtvannsberederen var moden for utskiftning. Husk at du selv er ansvarlig hvis det oppstår lekkasje fra gammel bereder og at du også må dekke egenandelen på kr 10.000 ved en eventuell vannskade. Alle mottar kr. 2.000,- i refusjon fra borettslaget om man kan dokumentere utskiftning av bereder. Installasjon av standard bereder vil koste mindre enn egenandelen for en eventuell fuktskade.


Styrets samarbeidende VVS-firma er Komplett Rørservice AS på telefon 22 38 06 00 eller mobil 90 23 22 22. Du får selvfølgelig støtte uansett hvilken leveran­dør du benytter.

 

Piper - en total renovering kan bli aktuelt i nær fremtid
I løpet av vinteren 2017/2018 har alle pipeløp blitt filmet av Feie- og Tilsynstjenester AS. Det er påvist mangler og feil. Både piper og pipeløp er originalt fra den gang byggene ble oppført. Gjennom årenes løp har beboere skiftet ut kaminer til nyere ovner og peiser. Dessverre er ikke alt forskriftsmessig montert inn mot pipeløp. Rørføringer går for langt inn slik at feier ikke kommer til, samt mangelfull støp og tetning inn mot hovedløp pipe. I løpet av en kald vinter med ekstra mye fyring har vi mottatt flere meldinger om røyklekkasje fra piper og inn i tilstøtende leiligheter.

En total renovering av pipeløpene kan bli aktuelt i nær fremtid. Vi utreder dette og vil ha et kostnadsbilde klart til generalforsamling om ikke før.


Generalforsamling Teisen park 2018
Årets generalforsamling er satt til TORSDAG 31. MAI kl. 18:00. Tradisjonen tro avholdes den i gym­salen på Bryn Skole. Flott om dere setter av dagen allerede nå. Beboerne i Teisen Park er øverste myndighet og generalforsamlingen er borettslagets høyeste besluttende organ. Det som bestemmes på general­forsamlingen er det som gjelder for oss alle.

 

Forslag til generalforsamlingen
Har du forslag som du vil ha behandlet på generalforsamlingen så lar det seg enkelt gjøre. Kun noen enkel krav; forslag må være skriftlig og undertegnes med navn og adresse. Styret må ha ditt forslag i hende innen onsdag 28. mars, slik at dette skal komme med i årets innkalling / årsberetning til generalforsamlingen. Det er en fordel at du også møter opp på generalforsamlingen og presenterer ditt forslag.

Forslag kan leveres skriftlig i styrets postkasse i Prost Hallings vei 1 eller pr e-post til styret@teisen.no

Valgkomiteen 2018
Valgkomiteen er i arbeid og har bedt oss om å sende ut informasjon om at de tar imot innspill. To styremedlemmer er på valg, samt at leder er på valg hvert år.

Om du har kandidater du vil fremme, eller ønsker å stille selv - ta kontakt med valgkomiteen. Det gjøres oppmerksom på at valgkomiteen er helt uavhengig av styret og det er deres innstilling til kandidater som blir presentert som nytt styre på generalforsamlingen. Styret har ingen styringsrett når det gjelder valg­komiteens arbeid.


Ta kontakt med valgkomiteen 2018 som er:

Morten Grimstad / Morten-hg@hotmail.com  / mobil 932 17 374
Veselin Obradovic /veselinobradovic@yahoo.com  / mobil 410 17 610

Tenk også på at du ikke skal bry deg med naboen, men om - god påske!

 

Med vennlig hilsen styret i Teisen Park Borettslag AL
19. mars 2018

Spørsmål kan rettes til styret@teisen.no

Last ned:
2018 Rundskriv mars.pdf