Vi har hatt større utgifter inneværende år knyttet til innhenting av ekstern arbeidskraft, rehabilitering av fasade, rengjøring av fellesrør, samt en enorm pågang av beboere som ønsker utskiftning av vinduer og balkongdør nå som dette finansieres av fellesskapet. Det er nå over 20 år siden vi hadde totalrehabilitering av borettslaget og det vil være behov for flere undersøkelser og vedlikehold av bygningsmassen i tiden fremover. Vi arbeider med en komplett tilstandsrapport for hele borettslaget slik at vi kan prioritere i årene som kommer. Obos prosjekt hjelper oss med arbeidet. Mer informasjon kommer på nyåret.
 


Øking av felleskostnaden fra den 01.01.2018 med 8 %
Vi betjener fortsatt lån, med avbetaling og renter; for finansiering av innglassing av balkonger. Videre ble det på siste generalforsamling vedtatt at vi skal tilbakebetale egenandel for vinduer og balkongdører. Til dette er det lånt tre (3) millioner som skal nedbetales på tre år. Til slutt er det tatt opp et nytt lån på åtte (8) millioner til fasaderehabilitering. Det har lang løpetid, 15 år, men avdrag og renter har startet. Vi har i sum høyere kapitalkostnader enn på lenge. Resultatet etter at styret har vært igjennom budsjett for 2018, og vedlikeholdsplaner fremover, gjør at vi har besluttet å øke felleskostnaden med åtte (8) %. Vi må starte med å bygge et buffer for fremtiden.
 
Hvorfor øke med 8 %?
Alene øker de kommunale avgiftene for borettslaget med hele 15 % til neste år. I tillegg er det en økning på 1,8 % i KPI. Det gir oss generelt større utgifter på de på varer og tjenester som Teisen Park til enhver tid kjøper inn.
 
Styret som byggherre har ansvaret drift og vedlikehold av bygningsmassen som krever sitt. I disse dager pågår det filming av alle pipeløp, hvor vi venter en rapport på nyåret. Allerede nå vet vi at pipeløp er utette grunnet generell bygningsmessig slitasje. Bytte av ovn og kamin hvor nytt ikke er forskriftsmessig montert bidrar også til utetthet. Utettheter og eventuelle lekkasjepunker vil vi få avklart nærmere og dette må ta tak i når vi mottar rapporten. Vi vet at vi må gå over alle pipene for å unngå lekkasjer.
 
Borettslaget har tatt opp lån for å gjennomføre viktig vedlikeholdsarbeider som sikrer bygningsmassen i fremtiden; fasadevaskprosjekt m/istandsetting av løse mursteiner, opprusting av malte flater, istandsetting av balkonger m.m.
 
Til slutt har det vært et ekstremt trykk fra andelseiere som nå ønsker befaring på vinduer og balkongdører og utskiftning av disse. Fra 2016 og frem til i dag er det skiftet ut vinduer og balkongdører til en stipulert kostnad på rundt fire (4) millioner. Det er det samme som vi har refundert for hele perioden 2006-2015. Disse kostnadene skal også betales for av borettslaget - altså vi som er andelseiere.
 
Vi utreder å ta de resterende vinduer og balkongdører i ett helhetlig prosjekt. Mer informasjon følger før generalforsamling i 2018. Som kjent så er utskiftning av vinduer og balkongdører vedlikehold.

 
Vi minner om Teisen park borettslags TV- og internett spørreundersøkelse
- har du gitt ditt innspill?

Du kan dele dine meninger og ønsker innen 30. november.
Undersøkelsen ligger tilgjengelig på vår nettside www.teisenpark.no, klikk deg inn der eller skriv inn følgende questback-link-adresse; 

 

 
Pipeløp
Det er avdekket utette pipeløp enkelte steder i borettslaget. Dette skyldes delvis ukorrekt montert ildsted av beboere, samt naturlig elde da pipene er fra bygningsår.
I tillegg fungerer ikke det selvregulerende ventilasjonsanlegget like godt der hvor beboere har tettet lufteventiler og koblet ulovlige elektriske vifter til lufteanlegget. Det forekommer derfor en del tilbakeslag av røyk fra piper og røyk som siver inn i tilstøtende leiligheter når peisen er i bruk. Det er innført fyringsforbud i noen oppganger mens vi utreder saken.
 


Parkeringsplasser 2018 - regulering av leie
Kostnad for leie av parkeringsplass har ikke vært regulert de siste 4-5 årene og oppjusteres fra kr 1.200,- til kr 1.500,-. Kostnad for leie av el-bilparkering øker fra kr 1.800,- til kr 2.000,- I tillegg betaler leietager for eget strømforbruk, samt forbrukeravgift og fastleddsavgift.

 
Utredning av el-bilparkering - vi trenger flere plasser
Ved årets generalforsamling lovet Styret å utrede mulig utvidelse av antall el-bilplasser og presentere resultatet innen årets utløp. Det er en stadig økning i salg av el-biler.
 
Tilrettelegging for el-bil gjør borettslaget attraktivt på salgsmarkedet og bidrar til Teisen Park´s grønne profil. Styret stiller seg positive til å utvide antall el-bilplasser på nedre felt, hvor kostnad for infrastruktur allerede er investert. Anbud innhentes nå, men en eventuell videre utvidelse må vurderes nøyere i forhold til andre prosjekter som kan bli diskutert og vedtatt på generalforsamling i 2018. I mellomtiden må vi be om at ingen beboere benytter provisoriske og brannfarlige løsninger for ladning av sine el-biler.
 

 
Velkommen til tenning av juletre,
første søndag i advent, 3. desember kl. 16.00

Julegranen vår skal tennes utenfor vaskeribygningen i Prost Hallings vei 1. Alna Janitsjar spiller opp til gang rundt treet, det blir servering av gløgg og pepperkaker og utdeling av poser til barna, og kanskje kommer nissen....
 
 
God førjulstid!
 
Med vennlig hilsen
styret i Teisen Park Borettslag AL
Spørsmål kan rettes til styret@teisen.no