Riktig god sommer! Få andre tider bærer i seg like mye forventning som denne. Nå ligger snart late dager foran oss med alle lysets gleder i vente. Litt informasjon til deg følger:

 

Generalforsamlingen 26. mai
Styret takker for gode forslag og et godt oppmøte på årets generalforsamling. Styret fortsetter sitt arbeid med drift og vedlikehold innenfor rammene av det vedtatt budsjettet for 2016. Utredning av flere større prosjekter vil starte utover høsten, basert på forslag som gikk igjennom på generalforsamlingen.

 

Syrekontoret sommerstengt
Styrekontoret er kun sommerstengt tirsdag 19. og 26. juli.

Vaktmester har kontortid hver onsdag mellom klokken 10-10.30 og kan nås på telefon 22 64 20 58. Vær også en god nabo og ta inn aviser og reklame fra dørmatten når han er på ferie.

Husleieøkning fra 1. september 2016
For en tid tilbake regulerte vi husleien (felleskostnader) med 3% økning og denne trer i kraft fra 1. september. Med bakgrunn i at vi får en del høyere vedlikeholdskostnader fremover, vil styret muligens sette opp husleien fra 1. januar 2017. Vi vil holde dere informert om dette.

GET
For rundt 70 husstander har det vært en god utfordringer både vedr TV signaler, nettilgang og Wifi. I skrivende stund er ikke alt på plass for disse, men styret jobber tett mot GET for å få løst alle utfordringer, slik at vi kan gå tilbake til normalen. De som har varslet styret om problemer har blitt videresendt til GET. Hvis du har problemer send epost til
styret@teisen.no med navn, adresse, mobil og hva som er problemet.

Pass på i sommer!
Er naboen bortreist kan du utvise godt naboskap ved å ta inn aviser og reklame fra dørmatten. Ikke la uvedkommende se at ingen er hjemme.

Husk å vanne blomster
Styret er meget glade for at Teisen beboerne deltar på dugnaden i mai. De fleste blomster- og dugnads-ønsker ble innfridd, og styret bruker hvert år flere hundretusen dette. Derfor er det er viktig å vanne, og ta vare på de planter som er satt ut. Det er ikke sikkert at de plantene som står nærmest husveggen får noe vann selv om det regner. Husker du dette så varer sommergledene lengre.


 

Innglassing av balkonger
Innglassering av balkong kan nå dekkes over dine felleskostnader. Den 26. mai ble det vedtatt på generalforsamlingen i Teisen Park borettslag at innglassing av balkong kan nedbetales over maks tre år via påslag i dine felleskostnader.

Vi har et samarbeid med Lumon. Ønsker du innglassing over dine felleskostnader bes du melde din interesse til styret innen utgangen av august 2016. Ved å registrere deg får du besøk av Lumon og beslutter etter dette endelig om du ønsker å innglassere balkongen.

Du må registrere din interresse. Les mer her.


 

Hundeklubb med egen Facebook side
Med vårt nye styremedlem Anne Toven, som selv har hunden Melvin, har tatt på seg ansvaret for å følge opp hundemiljøet i Teisen Park. FB sidene er et fint fora for både hundeeiere og de som lurer på hvordan hundelivet på Teisen er. Hundeklubben vil ha sine første treff utpå høsten.

Søppel er du miljøvennlig?
Vi kan bli bedre på å kildesortere. Vi løser ikke miljøutfordringen alene, men vi kan gjøre vårt. Innkastluken til restavfall er ikke dimensjonert for større avfall. Større avfall skal da selvfølgelig ikke settes igjen ved siden av anlegget men oppbevares til vi har Rusken hver første onsdag i hver måned. Styret
oppfordrer sterkt til at dette overholdes. Restavfall vil bli tømt hver fredag.

Det er også to plasser for glass og metall. En i Klosterheimveien og en i Regnbueveien. Tenk på naboen - ikke kast glass sent på kvelden - tusen takk!.

På hver plass er det også en container for papp og papir. Denne tømmes hver 14. dag. Det er kun rent papir og ren papp som skal kastes her. Isopor som ofte ligger i pappesker er ikke papp, men plast. Det skal ikke kastes sammen med pappen. Dersom du samler blader og aviser i plastpose skal plastposen ikke kastes sammen med papiret. Større pappesker skal slås sammen/rives opp, eller oppbevares til Rusken.

Skifte av varmtvannstank
Unngå vannlekkasje i leiligheten og borettslagets egenandel på kr 10.000 ved lekkasje fra gammel tank. Styret opprettholder tilbudet om sub¬sidiering med kr 1.000,- ved skifte av eldre varmtvanns-tanker.

Styrets samarbeidende VVS-firma er Komplett Rørservice AS på telefon 22 38 06 00 eller mobil 90 23 22 22. Du får selvfølgelig støtte uansett hvilken leverandør du benytter.


 

Skifte av dørmatter i oppgangen
Renholdseksperten vil innen sommerferien ha byttet ut alle slitte dørmatter og matter i inngangspartiene. Vi minner også om at dørmatten må tas inn når det vaskes på fredager.

Les mer om når det vaskes i din oppgang. 

Tenk på at du ikke skal bry deg med naboen,
men om!

Med vennlig hilsen og god sommer fra
styret i Teisen park borettslag