I forbindelse med refusjon av vinduer og balkongdører i 2017 der vedlikeholdsplikten tilfaller borettslaget har mengden med andelseiere som ønsker en befaring av sine vinduer og/eller balkongdør økt. 

Styret ønsker å få en fullstendig oversikt over hvilket årstall alle vinduer og balkongdører har, både de som er byttet de siste årene og de som er gamle. Vi vil derfor iverksette en befaring i samtlige leiligheter slik at vi kan få registret alle feil og mangler, samt dato på når vinduer og balkongdører ble byttet (produksjonsåret på vinduet står inne i selve vinduet).

Når vi er kjent med den totale tilstanden på gjenværende vinduer og balkongdører, kan styret prosjektere en utskiftning på resterende leiligheter i borettslaget. 

 

Oppstart 22. januar 2018

Alle beboere vil bli kontaktet telefonisk eller på e-post i forkant.


Når vi er inne i leiligheten vil vi i tillegg sjekke ut fire ting til:

1: Ildsted (gjelder de med peis eller ovn som det fyres i), 
2: årstall på varmvannsbereder (fint om du rydder i skapet slik at vi kommer til), 
3: ventilasjon (lufteluker i alle rom og annet egenmontert utstyr) og 
4: kvaliteten på utgangsdør i alle leiligheter.

Dette er et omfattende arbeid. Det er derfor viktig at alle er tilgjengelig på den dato og klokkeslett avtalen om besøk blir inngått. Alle beboere vil bli kontaktet telefonisk eller på e-post. De som allerede har meldt inn til styret at de ønsker en befaring vil bli tatt først.

Dessverre er det er ikke rom for å ta opp andre problemsaker under denne befaringen og vi ber om at håndverker får ro til å gå igjennom overnevnte.

Arne Bakken Byggservice er de som fysisk vil gjennomføre befaringen på vegne av styret.

Vi håper at alle er fleksible og hjelpsomme i denne prosessen - sammen kommer vi i mål!


Med vennlig hilsen
Styret i Teisen Park Borettslag AL

Spørsmål kan rettes til vår e-post styret@teisen.no

Last ned:
2018_JANUAR_Rundskriv__BEFARING_Teisen_Park.pdf