Nyttig informasjon

Garasjelaget

Hvis du ønsker garasje, legg en lapp i garasjelagets postkasse på veggen i Prost Hallings vei 1. Garasjelaget tar kontakt med deg.


Litt mer informasjon om Teisen Garasjelag

Pris:
Innskudd kr 10.000,-.
Årsleie fra 2008 kr 2.400,-. (Vedtatt av generalforsamlingen 25. april 2007).

Leietager blir fakturert hvert halvår med kr 1.200,-.

Når du flytter:
Garasjen følger ikke leiligheten ved salg, men går tilbake til garasjelaget.

Skriftlig oppsigelse må leveres til Garasjelaget. Innskuddet blir ikke tilbakebetalt før nøkler er innlevert og garasje befart fra lagets representant og funnet tilfredsstillende.

Styret i garasjelaget:
Kontakt styret@teisen-garasjelag.no.

Du finner også mer informasjon på https://www.teisen-garasjelag.no/

Last ned kart over garasjene (merket rødt) i Teisen Borettslag.

Last ned: Kart garasjer Teisen Brl.pdf