Nyttig informasjon

Hundehold

Det gis mulighet for hundehold i borettslaget dersom alle naboene dine godtar det.


Hundehold tillates forutsatt at alle naboer i oppgangen signerer på søknadsskjema. Søknadsskjema kan printes ut (se pdf-fil nederst på siden) eller hentes på styrekontoret.

Returner utfylt skjema til styrekontoret i vår åpningstid, per mail til styret@teisen.no, eller legg det i postkassen vår i Prost Hallings vei 1.


Vi har en egen hundeklubb i Teisen park borettslag, som er aktive på facebook.

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F234369646919828%2F


Husordensregler §10 Dyrehold:

1. Dyrehold i Teisen Park borettslag tillates under forutsetning av at dyreholdet er i tråd med husleieloven § 5-2. Følgende må være oppfylt før dyrehold er tillatt:

a)  Dyreholdet skal ikke være til ulempe for borettslaget eller øvrige brukere av borettslagets eiendom, jf. Husleieloven § 5-2

b)  Gode grunner må tale for dyreholdet, jf. Husleieloven § 5-2

c)  Skriftlig søknad med godkjennende signatur fra øvrige beboere i oppgangen må leveres Styret.

d)  Hunder skal til enhver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom og eier er ansvarlig for fjerning av hundens ekskrementer.

2. Ovennevnte gjelder ikke for innekatt, da det tillates.


Styret oppfordrer alle hundeeiere til å registrere sitt hundehold av hensyn til godt bomiljø og naboskap.

Du må søke om hundehold selv om det tidligere er gitt tillatelse til hundehold i den oppgangen du bor i.

Last ned:
Søknad om hundehold i Teisen Park borettslag.pdf