Nyttig informasjon

Hundehold

Det gis mulighet for hundehold i borettslaget dersom alle naboene dine godtar det.


Søknadsskjema, som må fylles ut og leveres i styrets postkasse eller i kontortiden, får du ved å sende en epost til styret@teisen.no.

Vi har en egen hundeklubb i Teisen park borettslag


Ønsker du å komme i kontakt med Teisen park hundeklubb finner du her informasjon på facebook:

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F234369646919828%2F


Følgende er sakset fra §10 Dyrehold:

1) Dyrehold i Teisen Park borettslag er ikke tillatt annet enn når det følger av husleieloven § 5-2. Følgende ufravikelighet må være oppfylt før dyrehold er tillatt;

a) Dyreholdet skal ikke være til ulempe for borettslaget eller de øvrige brukere av boretts­lagets eiendom. Hunder skal til enhver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom.
b) "Gode grunner" må tale for dyreholdet, jf. Husleieloven § 5-2.

2) Styret i Teisen Park Borettslag krever skriftlig søknad om dyreholdet. Samtidig skal det foreligge en skriftlig godkjennelse fra de øvrige beboere i oppgangen om at de aksepterer dyreholdet. De som får ja til dyrehold blir registrert i Teisen hunderegister. Styret forbeholder seg retten til å inndra tillatelse om dyrehold dersom det skulle bli endringer i forutsetningene.

3) Ovennevnte gjelder ikke for innekatt, da det tillates


Mai 2018. Hundehold oppdateres kontinuerlig

Søknadsskjema kan printes ut (se pdf-fil nederst på siden) eller hentes på Styrekontoret. 

Returner utfylt skjema med godkjennende signatur fra naboer til Styrekontoret i vår åpningstid, per mail til styret@teisen.no eller legg det i postkassen vår utenfor «Vaskeriet» i Prost Hallings vei 1.


Styret oppfordrer alle hundeeiere til å registrere sitt hundehold av hensyn til bomiljø.

Det er kjent hundehold i følgende oppganger: 
Prost Hallingsvei: 2, 4, 5, 6, 8, 22
Klosterheimveien: 6, 8, 9, 11, 20, 22, 26
Spektrumveien: 1, 2, 3, 5
Regnbueveien: 5, 13, 15, 17
Teisenveien: 25, 26
Tvetenveien: 19, 21, 23, 25 

*med forbehold om feil og mangler

Alle registrerte hunder blir automatisk medlem av Teisen Park hundeklubb som jobber for å bidra til et godt hundemiljø i borettslaget. Til glede for alle!


Du må søke om hundehold selv om det er gitt tillatelse til hundehold i den oppgangen du bor i.

Vi minner om at det er båndtvang og takker for at det respekteres.

Last ned:
Søknad om hundehold i Teisen Park borettslag.pdf