Nyttig informasjon

Kabel-TV og bredbånd fra Get

Get er vår leverandør av TV-signaler (digitale kabel-tv tjenester til borettslaget) og Internett. De leverer også telefoni via bred­båndskabelen som borettslaget eier.


Hva dekker borettslaget
Gjennom felleskostnadene som hver enkelt beboer betaler pr måned er digital kabel-tv dekket inn. For å motta digitale signaler må hver beboer ha en dekoder. Dekoderen Get Box låner du kostnadsfritt fra Get.

Historikk:
Fra 1.10.2009 leverer Get også bredbånd med opp/nedlastningshastigheten, pr mai i 2013 var denne 2/1 Mbps pr mnd. Fra november 2016, 10/5 Mbps. Du kan selv, ved egenbetaling, oppgradere hastigheten.

Forklaring av hastighet, hva betyr det?:
1 Mbps tilsvarer 1000 kbps (M for mega)
* 1/1 er Mbps som er det samme som 1000/1000 Kpbs.

TV-kanaler
Du kan få opptil 40 kanaler. Det er 20 kanaler som er faste, valgt av Get. Dette er de mest populære kanalene. I tillegg kan du selv velge 20 kanaler i tillegg. Disse velger du blant 85 tilgjengelige kanaler. Valget må du gjøre på nett: www.get.no  

Dersom du ikke gjør noe valg vil du automatisk få 10 kanaler i tillegg til de 20. Du kan da velge 10 til. Muligheten for å velge kanaler er tilgjengelig hele tiden. Oversikten over alle kanalene finner du på www.get.no

Ønsker du å endre din egen programpakke, har Get laget en YouTube video for det. Se her.

Dekoder
For å omgjøre signalene i kabelnettet til TV bilder må du ha en dekoder. Get micro er den siste nye dekoderen som gir best kvalitet. 24. og 25. september 2016 fikk alle i Teisen Park mulighet til å bytte til Get micro. Dersom du du ikke har Get micro kan du få dette op Gets kundesenter eller en forhandler. Oversikt over forhandlere finner du også på nett.

Bredbånd
Kollektivavtalen inneholder også muligheten for bredbånd til sterk reduserte priser. Laveste hastighet er gratis. Utover dette kan du kjøpe deg opp i hastigheter. Se priser på hjemmesidene til www.get.no


INFRASTRUKTUR – HVA SKJER HØSTEN 2018:
Dagens kabelnett skal oppgraderes. Borettslaget velger selv hvordan.

Brukerundersøkelser i borettslaget viser at interessen er delt på midten med hensyn til valg av ny infrastruktur i borettslaget. 50% ønsker at det eksisterende kabelnettet oppgraderes, mens resten mener det bør bygges nytt fibernett.

Get bygger og leverer tjenester på fiber og på eksisterende infrastruktur. Det er opp til borettslaget å velge hvilken løsning Get skal levere tjenester på i framtiden.

Get har levert digital-tv, bredbånd og telefoni til beboere i borettslaget i mange år, og vi ønsker å levere til dere også i fremtiden. Dagens infrastruktur er fiber inn i borettslaget og coax-kabel inn i husstand, så fibertilførselen er allerede på plass.

En beslutning om bygging av nytt fibernett kan gjøres ganske kompleks, men det bunner egentlig i hva du selv ønsker eller forventer. Derfor har vi definert noen årsaker til at du bør si Ja til å bygge ny infrastruktur (fiber) og noen årsaker til at du bør si Nei til å bygge ny infrastruktur.

Oppgradering av eksisterende infrastruktur innebærer følgende:

  • Etablering av flere fiber-sentraler (noder) for å sikre tilstrekkelig kapasitet
  • Oppgradering av komponenter utenfor bolig (signalforsterkere og fordelingspunkter)
  • Oppgradering av antennekontakt i boliger

Etter oppgradering av eksisterende infrastruktur vil det være mulig med individuelle hastigheter på opptil 1 000 Mbps (1 Gbps). Oppgradering av eksisterende infrastruktur er rimeligere enn å bygge et nytt fibernett, noe som gir mer innhold (tv og/eller bredbånd) til en lavere pris for borettslaget.

ETABLERING AV NYTT FIBERNETT

  • Nytt fibernett med fiberpunkt i hver bolig (fiber-to-the-home)
  • Bytte av alt utstyr i boliger (tv-bokser og kabelmodem). Hver husstand får sin egen trådløse fiberboks / «hussentral» i stue.
  • Bytte av alt utstyr i borettslagets nett

Informasjon til deg (oppdatert juni 2018)
Ønsker du mer informasjon om å få en bedre bredbåndsforbindelse i ditt eget hjem, les tips og triks her (pdf).
Informasjon om kanaler og internett i borettslaget. les her (pdf).

Gets servicetelefon er 02123.
Alt om Get bokser, modem og trådløs ruter finner du på www.get.no.