Nyttig informasjon

Parkering

OBS! I siste nyhetsbrev fra mars 2020 oppga vi feil e-postadresse til OBOS for spørsmål vedrørende parkering. Riktig e-postadresse er postmottak.tveita@obos.no


Ønsker du parkeringsplass eller har du spørsmål om venteliste? Send e-post til postmottak.tveita@obos.no 

Vennligst oppgi hvor du ønsker plass. For oversikt over feltnummer se kart her.

Husk å oppgi ditt navn, adresse, e-postadresse, bilmerke, registreringsnummer, telefonnummer og ditt individuelle Teisen Park leilighetsnummer. 

For andre henvendelser til styret vedrørende parkering, kontakt oss via e-post til parkering@teisen.no


OBOS overtar administreringen av parkeringsplasser

Styret ønsker å bruke mer tid på annet nødvendig arbeid og OBOS overtok derfor ansvaret for administrering og fakturering av parkeringsplasser fra januar 2020. 

Parkeringsleie betales månedlig sammen med felleskostnadene (husleie). Ved etablering av ny parkeringsavtale vil kravet om parkeringsleie komme på en egen e-post, sms eller faktura den første måneden.

Leiepris per 06.01.20: 

  1. Vanlig parkering 125 kroner per måned
  2. Ladeplass 150 kroner per måned (+ strøm)

Det tilkommer også et eierskiftegebyr på 731 kroner ved etablering av nytt leieforhold. 

For inngåtte leieavtaler gjelder 1 måneds oppsigelse fra 1. hver måned. Oppsigelsen kan sendes per post til OBOS Postboks 89 Tveita, 0671 Oslo, eller per e-post til postmottak.tveita@obos.no


Vedrørende ladeplass til el-bil og hybrid:

Vi har dessverre ingen ledige ladeplasser på nåværende tidspunkt, de som har behov for ladeplass kan sette seg på venteliste ved å sende e-post til parkering@teisen.no.

Styret er i dialog med en aktuell leverandør vedrørende utvidelse av ladeplasser på felt 4 og etablering av ladeplasser på flere nye felt. I tillegg vurderer vi mulighetene for etablering av parkeringshus med lademuligheter i Prost Hallings vei. 

Oslo kommune har desember 2019 satt opp offentlige ladeplasser i Regnbueveien. 


Feilparkert bil på din plass?

Benytt Statens vegvesens sms-tjeneste: Send REGNR AB12345 til 2282. 

Da får du opp navn på registrert eier av bilen slik at du kan kontakte vedkommende direkte.


Vedrørende parkering på borettslagets område og i offentlig vei

All parkering av kjøretøy på stikkveier, ved inngangspartier og utenfor oppmerkede parkeringsplasser er strengt forbudt. Det er også forbudt å reparere kjøretøy på stikkveiene og parkeringsplassene. Alle typer kjøretøy brukes med fornuft. Det er ikke tillatt å vaske kjøretøy på Borettslagets område. 

Det er ikke egne plasser for gjesteparkering og gjester henvises til parkering i offentlig gate. I offentlig gate gjelder regler for beboerparkering i Oslo kommune. For mer informasjon om parkeringsavgift ved gjesteparkering se Oslo kommunes nettsider.


Parkeringsvilkår anses som akseptert når man takker ja til parkeringsplass og innbetaler avtalt leie:

1. Det er en forutsetning at plassen benyttes av beboere i borettslaget.

2. Leieretten følger ikke leiligheten og kan ikke overdras til andre. Fremleie er ikke tillatt.

3. Ved fraflytting eller salg av bolig må skriftlig oppsigelse sendes postmottak.tveita@obos.noFor inngåtte leieavtaler gjelder 1 måneds oppsigelse fra 1. hver måned.

4. Plassen må ikke benyttes av kjøretøy som er bredere enn 1,90 m. Lengden på kjøretøyet må ikke hindre fotgjengere og annen trafikk i området.

5. Bilvask og reparasjoner skal ikke utføres på parkeringsplassen. Plassen må heller ikke benyttes slik at det sjenerer naboer eller påfører området skade.

6. Utleier har krav på å utføre nødvendig vedlikehold av parkeringsplassen uten at leier har krav på erstatning for den perioden han må avstå fra plassen. Ved snøfall prioriteres først innganger og stikkveier fremfor parkerings-plassene.

7. Borettslaget forbeholder seg retten til å si opp parkeringsavtalen med 1 (en) måneds skriftlig varsel.

8. Utover dette gjelder bestemmelsene i Husordensreglene til Teisen Park Borettslag AL.

Obs! For ladeplass foreligger det særlige vilkår