Nyttig informasjon

Parkering

Ønsker du å leie parkeringsplass? Send e-post til parkering@teisen.no


Se gjerne på vår oversikt over parkeringsfeltene og gi beskjed om hvor på området du ønsker plass (se oversikten her).

Husk opplysninger om bilmerke, registreringsnummer, telefonnummer og ditt individuelle Teisen Park leilighetsnummer (ikke H-nr.)


Ved feilparkering kan man finne ut hvem som eier bilen ved å benytte Statens vegvesens sms-tjeneste: 
Send sms: REGNR AB12345 til 2282.


Hjelp oss å gjøre det fremkommelig i borettslaget:

Parkering i stikkveiene og foran inngangsdørene er forbudt. 
Vennligst ikke parker på forsiden av Spektrumveien 4.


Ta kontakt med oss:
Du kan sende en e-post til parkeringsansvarlig på parkering@teisen.no

Her finner du oversikt over ledige parkeringsplasser pr 10 oktober 2018

 
Oversikt over parkeringsfelt finner du øverst i dokumentet.

OBS
Oversikt over ledige plasser og venteliste er ment som en veiledning til våre beboere. Henvendelser til Styret om parkering besvares vanligvis to ganger per uke.  
Endringer i oversikten kan forekomme oftere enn vi rekker å oppdatere vår nettside.


Regler for parkering i Teisen Park Borettslag AL
Oppdatert oktober 2018

All parkering av kjøretøy på stikkveier, inngangspartier og utenfor oppmerkede parkeringsplasser er strengt forbudt. Det er også forbudt å reparere biler og motorsykler på stikkveiene og parkeringsplassene. Alle typer kjøretøy brukes med fornuft. Det er ikke tillatt å vaske kjøretøy på Borettslagets område.


Dersom bytte av plass ønskes, må dette meddeles styret i Teisen Park Borettslag. Dette kan gjøres ved å legge skriftlig beskjed i styrets postkasse i Prost Hallings vei 1, via vår e-post parkering@teisen.no, i kontortiden hver tirsdag mellom kl. 1800-1830, eller ringe på telefon 22 65 13 46 i styrets kontortid.


For leieforholdet gjelder følgende særlige vilkår:

1. Det er en forutsetning at plassen benyttes av beboere i borettslaget.

2. Leieretten følger ikke leiligheten og kan ikke overdras til andre. Fremleie er ikke tillatt.

3. Ved fraflytting/salg av bolig vil parkeringsplassen anses som oppsagt og bli tildelt neste beboer på venteliste.

4. Betalt leie refunderes ikke ved fraflytting.

5. Hvis behov for parkeringsplass opphører, oppfordres leietager til å sende e-post til parkering@teisen.no slik at plassen kan benyttes av noen andre.

6. Leieforholdet følger kalenderåret, dersom ikke annet er avtalt, og fornyes automatisk ved nyttår.

7. Ved betaling via nettbank skal felt- og plassnummer oppføres som referanse. Ved manglende innbetaling kan plassen bli tildelt noen andre.

8. Plassen må ikke benyttes av kjøretøy som er bredere enn 1,90 m. Lengden på kjøretøyet må ikke hindre fotgjengere og annen trafikk i området.

9. Bilvask og reparasjoner skal ikke utføres på parkeringsplassen. Plassen må heller ikke benyttes slik at det sjenerer naboer, eller påfører området skade.

10. Utleier har krav på å utføre nødvendig vedlikehold av plassen uten at leier har krav på erstatning for den perioden han må avstå fra plassen. Ved snøfall prioriteres først innganger og stikkveier fremfor parkerings-plassene.

11. Borettslaget forbeholder seg retten til å si opp parkeringsavtalen med 1 (en) måneds skriftlig varsel.

12. Utover dette gjelder bestemmelsene i Husordensreglene til Teisen Park Borettslag AL.


Parkeringsavtale ligger her


Betalingsinformasjon:

Leie av parkeringsplass pr år (kr 1.500,- fra 1.1.2018)
Leie av el-bilplass koster kr 1.800 + strømforbruk.


Leien skal betales inn til:

Teisen Park borettslag AL
Prost Hallings vei 1
0666 Oslo
Kontonummer: 7874 06 53252

Merk innbetalingen med felt og plassnummer samt navn på den som leier plassen.


Tusen takk for hjelpen!