Saken ble første gang publisert oktober 2019. Fremdriftsplanen ble oppdatert 24. april.


Etter lang tids planlegging er vi nå i gang med følgende vedlikeholdsarbeid:

  • Utskifting av vinduer og balkongdører eldre enn 2007
  • Maling av vinduer som ikke skiftes
  • Utbedring av topparker og balkonger
  • Rehabilitering av alle piper over tak

Arbeidet vil bli utført i den rekkefølge som det er nevnt over
Utskifting av vinduer og balkongdører starter i slutten av november 2019 og skal ferdigstilles sommeren 2020.

Dette er nødvendige utbedringer som faller innunder borettslagets og styrets vedlikeholdsplikt. Planleggingsfasen har vært lang, med kartlegging av kvaliteten på vinduer og flere anbudsrunder. Som rådgiver har vi brukt vår faste snekker Arne Bakken og konsulentorganisasjonen OBOS Prosjekt. 

Hovedentreprenør er Front og entreprenør for vinduer er Palmgren. Arbeidet har startet i Tvetenveien og Klosterheimveien, hvor det er kontrollmålt for å få riktig størrelse på vinduer. Mer informasjon og fremdriftsplaner vil bli gitt av entreprenørene, som er i ferd med å opprette en egen nettside for vedlikeholdsarbeidet i Teisen Park.

Prosjektleder for vinduer og balkongdører heter Ståle Fenstad. Han kan nås på mobil 458 37 698 hverdager mellom klokken 08.00 og 15.30. Entrepenørene vil også ha kontortid for beboere en dag per uke i underetasjen av vaskeribygget, Prost Hallings vei 1. Inngang fra nedsiden, informasjon om åpningstid legges på nettsiden.


Du kan også melde inn spørsmål her

Du finner informasjon om arbeidene i din oppgang, kontortid og hele prosjektet her

Les spesielt informasjonen i den sorte boksen merket Endringer i fremdriftsplanen

.


Prosjektet er stipulert til 40 millioner og innebærer låneopptak med endring av fellesgjeld
Et så stort prosjekt i et borettslaget av vår størrelse innebærer store omkostninger. Styret har gjennomført flere anbudsrunder både for arbeidet og låneopptak. Det er praktisk og økonomisk gunstig å utføre alt arbeidet i et prosjekt, totalbudsjett er beregnet til 40 millioner kroner. Lånet plasseres hos Handelsbanken som har gitt oss de beste vilkårene. Etter grundig vurdering av forventet levetid på vinduer, balkongdører og piper, samt vurdering av fremtidig behov for oppgradering og renteomkostninger, er det besluttet å nedbetale lånet over 25 år.

Et lån på 40 millioner vil innebære en gjennomsnittlig økning av fellesgjeld på ca. kr 74.000,- per andel, fordelt på 539 leiligheter. For å dekke kommende renter og avdrag økte vi felleskostnadene med 5% fra 01.07.19. Dersom renten forblir lav, vil det ikke være nødvendig med ytterligere økning med det første, men styret foretar løpende vurderinger ut fra borettslagets økonomi og rentenivået i markedet. Mer informasjon vil komme.