Før man fyrer opp må fyringsanlegget kontrolleres og sjekkes grundig, slik at farlige situasjoner unngås. Les fyringsanleggets brukerveiledning. 

Riktig vedfyring betyr å bruke tørr ved og riktig tilførsel av luft. Tørr ved gir bedre varme og mindre sot i pipa, som igjen betyr mindre risiko for pipebrann. Undertrykk i leiligheten fører til dårlig fyring, åpne lufteluker/vindu.

Når ovnen/peisen ikke er i bruk, steng trekk/spjeld. Dette fører til bedre trekk for naboen og hindre tilbakeslag av røyk i leiligheten.


Kråka er varm nok.

Fyring med ved - en liten veiledning i effektive fyringsvaner

Fyrer du med ved, kan du spare både penger og miljø på måten du fyrer på. 
Her følger noen tips om effektive fyringsvaner som kan gi deg bedre økonomi, bedre brannvern og bedre luft.

Husk at riktig vedfyring = tørr ved og riktig lufttilførsel


FYR RETT- BRUK VETT:

 1. Sørg alltid for god trekk. 
  Reguler varmen med mengden ved du legger i ovnen - ikke med trekken.
 2. Steng igjen spjeldene når du ikke fyrer. 
  Bor du i blokk, blir det dårligere trekk hos naboen over dersom du har spjeldet åpent.
 3. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til skorsteinen. 
 4. Unngå rundfyring.
 5. Bruk alltid tørr ved.
 6. I Oslo er det forbudt å brenne trykkimpregnert treverk, plankebiter med gamle malingsrester, søppel som plast, melkekartonger, store mengder papir eller annet husholdningsavfall.
 7. Bruk småved til opptenning og lite papir/og eller opptenningsbriketter. 
  Tenn opp med lite ved og legg på mer når du har fått god fyr. 
  Det er ekstra viktig at bålet øker gradvis når ovnen og skorsteinen er kalde.
 8. Unngå sprengfyring. 
  Du får mest nytte av veden når du fyrer med middels belastning. 
  I de nye rentbrennende ovnene kan du med fordel fyre med lav belastning.
 9. Snakk med feieren om renhold. 
 10. Hva slags ildsted trenger du? 
  Vurder å skifte ut ditt gamle ildsted for å få bedre effekt av vedfyringen. 
  En gammel og utbrent vedovn kan ha en effekt på 60 %, mens en ny, rentbrennende ovn kan utnytte 80 % av energien i veden. I praksis betyr det at en ny ovn bruker mye mindre ved enn en gammel ovn.

SOTEN FJERNES REGELMESSIG
Pipene blir feiet regelmessig slik at det ikke skal bli et lag med sot i pipen. I Oslo er det feiing og tilsyn minimum hvert fjerde år etter forskriftene fra Oslo Kommune.

En millimeter sot inne i ildstedet ditt kan det gi et effekttapt på mer enn 1000 W. Mye sot skyldes hovedsakelig dårlige fyringsvaner. Godt med luft og tørr ved er de viktigste komponentene for å fyre riktig. En av skorsteinens oppgaver er å skape undertrykk i ildstedet slik at det suger luft fra omgivelsene, for eksempel gjennom ventiler i vegger og vinduer.

TØRR VED
Tørr ved er den beste fyringsveden uansett hvilket treslag du velger. Opptenningen går mye lettere når veden er tørr. Vedfyring, med ved innkjøpt til en fornuftig pris, vil være billigere enn strøm. Tørr ved har som regel tørkesprekker og tydelig resonans når du kakker i den med fingerknoken eller når du kakker to vedskier mot hverandre. Våt ved gir fra seg en dump lyd.

EFFEKTIV OPPTENNING
Det beste er å bruke tørr opptenningsved og små mengder papir, eller opptenningsbriketter. Ha mye trekk i begynnelsen, slik at veden brenner friskt, og reduser trekken gradvis når pipa og ovnen blir varm. Lufttilførselen skjer foran i ovnen, og når du legger inn ny ved, husk å dra glørne fremover, slik at den nye veden antennes forfra.

HOLD TETT
Det er viktig at både ildsted, røykrør, sotluker og feieluker er tette. Utettheter gir falsk trekk som kan gi røykutslag og sot i skorsteinen, og faren for pipebrann øker. Når flere ildsteder er knyttet til samme skorstein, er det viktig at spjeld og trekkventiler lukkes på de ildstedene som ikke er i bruk.

HUSK DERFOR:
Når ovnen/peisen ikke er i bruk, steng trekk/spjeld. Dette fører til bedre trekk for naboen og hindre tilbakeslag av røyk i deres leilighet.

BETYDNINGEN AV VENTILASJON
Det er dårlig økonomi å fyre med dårlig trekk. Får ikke ildstedet nok luft, blir forbrenningen ufullstendig og det dannes sot. Derfor er det svært viktig å ha åpne ventiler under fyring. Sett gjerne et vindu på gløtt under opptenning. I eldre tregårder suger ildstedet luft rett gjennom veggene på grunn av utettheter i bygget. I moderne bygninger er det annerledes. Nye byggemetoder har gjort boligene våre svært tette, slik at vi trenger ventiler i ytterveggene for å få tilført luft. Vi kan føre luft direkte utenfra gjennom egne kanaler som ender ved siden av eller under ildstedet. Hvis dette ikke er mulig, er det viktig at friskluftventilen plasseres slik at man får best mulig trivsel innendørs. Ventilen bør plasseres så nær ildstedet som mulig, helst høyt oppe på veggen, og eventuelt over en varme-kilde (for eksempel en panelovn). I tette hus med kjøkkenvifte kan det oppstå en konkurranse-situasjon mellom ventilatoren og ildstedet, og det kan være lurt å stenge kjøkkenventilatoren ved opptenning.

NÅR RØYKEN KOMMER INN

Om våren, høsten og på varme sommerdager hender det at huset blir fylt av røyk når du tenner opp. Den kalde lufta i skorsteiner som har stått ubrukte en tid, kan hindre luftstrømmen, men åpner du sotluken i bunnen av skorsteinen, vil ofte den kalde lufta forsvinne. Problemer med røykutslag kan også skyldes at skorsteinen er feil dimensjonert.

NÅR KOMMER FEIEREN?

Feiing av skorsteiner er behovsprøvd ut fra bruken av ildsted, men i utgangspunktet får alle hus-stander besøk av feieren hvert fjerde år. Feiing er et viktig brannforebyggende tiltak, og ved ordinært feierbesøk feies skorstein og røykkanaler. Feieren fører også tilsyn med fyringsanlegget og kan gi råd om riktig fyring.


Tips og noe tekst er blant annet hentet fra Rana Kommune, Fyr riktig og unngå brann og Trondheim kommune, en veiledning i effektive fyringsvaner  


Fyringstips:

Det er 3 ting som påvirker hvordan veden brenner og hvor god varme man får:
1. Selve veden - hvilken type ved skal du velge?
2. Ildstedet og ilegging av ved
3. Å fyre riktig

1) SELVE VEDEN
Hvilke type ved skal du velge - gran, furu, eik, bjørk? 
Gran spraker mye og egner seg ikke i åpen peis, dessuten gir gran lavere brennverdi enn f.eks eik og bjørk.

Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir 2 til 3 ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlig væsker til opptenning. Bruk papir, opptenningsved eller opptenningsbriketter.

2) ILDSTEDET 
Nye rentbrennende ovner gir 30-50 % mer varme enn gamle vedovner og forurenser mindre.  
Fyring krever luft
Pass på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.

3) Å FYRE RIKTIG
Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulerer trekken ned til det brenner med rolige flammer.
- La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved.
- Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.
- Det blir lite varme og mye forurensing når vedovnen fylles med store mengder ved og det fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring danner beksoti skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann. Det kan i verste fall føre til brann i boligen