Fra 12. november er fyringsforbud er opphevet i: 
Prost Hallings vei 2, 5 og 16, Regnbueveien 5, Teisenveien 20, Klosterheimveien 4 og 8, Spektrumveien 2 og Klosterheimveien 11.


 

Hva var årsaken til fyringsforbudet;
I løpet av vinteren 2017/2018 har alle pipeløp blitt filmet av Feie- og Tilsynstjenester AS.

Det ble påvist noen mangler og feil. Både piper og pipeløp er originalt fra den gang byggene ble oppført. Gjennom årenes løp har beboere skiftet ut kaminer til nyere ovner og peiser. Dessverre er ikke alle ildsted forskriftsmessig montert inn mot pipeløp. Det er avdekket 21 ildsteder med behov for kontroll. Enkelte steder går rør­føringer for langt inn i pipen, og det er mangelfull støp og tetning inn mot hovedløp. Dette har medført flere meldinger om røyk­lekkasje inn i tilstøtende leiligheter.


Vår fagmann gjennomfører kontroll av aktuelle ildsteder
Per 25.09.18 hadde vi grunn til å tro at det er behov for utbedring av 12 ildsteder som er ufagmessig montert eller demontert. Feilene som er avdekket kan medføre fare for liv og helse.

Styret vil ta kontakt med de andelseiere som blir berørt av dette og bistå med nødvendige utbedringer. Vi minner om at nytt ildsted bør monteres av fagfolk!

Fyringsforbud i enkelte oppgangerI mellomtiden må vi be om at beboere i følgende oppganger ikke fyrer i peisen før skader er utbedret. Arbeidet er beregnet til en måned fra 1. oktober og ny beskjed vil bli gitt når alt er i orden igjen. Fyring på tross av forbud kan medføre røyklekkasjer inn i andre leiligheter og raskere spredning ved eventuell pipebrann.