Vedlagte informasjon vil du motta i din postkasse i neste uke.


Tidlig i august vil du motta informasjon om selve installasjonen i din leilighet

Informasjon om selve installasjons-dagen for din husstand sendes i posten, henges opp på din entredør og vil ligge på nettsiden. Det er viktig at du setter av tid og er hjemme i tidspunktet for installasjonen. 

Dersom du ikke har anledning til å være hjemme på utleveringsdagen, og ønsker at en annen person skal ta i mot utstyr på dine vegne, kan du gi fullmakt til dette.

Installasjonen vil finne sted i perioden 26. august til og med 16. september.


 Økning i fellesutgiftene - som informert om i styrets beretning

Fellesutgiftene på Internett vil bli økt fra dagens kr 102 til kr 160 pr måned når fiberinstallasjonen er på plass og du har 100 Mbps i din leilighet. Det vil tre i kraft fra 1. oktober 2019.