Til beboere i Teisen Park Borettslag

I forbindelse med den nye avtalen som er inngått med GET, et selskap eid av Telia, skal det monteres et nytt fibernett i Teisen Park Borettslag sommer og høst i 2019.

Utførende entreprenør er: Bredbånd og Kabel-Tv Service (BKT).

Prosjektgjennomføringen er delt opp i to faser:

Fase 1 – Utendørsarbeider og klargjøring: fra mandag 27. mai til fredag 5. juli.

Fase 2 – Installasjoner i leilighetene: fra mandag 26. august til fredag 4. oktober.

Fase 1
I denne perioden vil det bli håndgravd grøfter og lagt rør mellom byggene, montert skap og trukket kabler i kjeller, samt på fasader og balkonger med bruk av lift. I en liten periode vil det være gravemaskiner og lastebiler i aktivitet. Arbeidet medfører noe støy, men få problemer med tanke på trafikkavviklingen. Vi beklager dette og vil gjøre ulempen så liten som mulig. Plenene vil bli opparbeidet og satt i lik stand. For å unngå å ødelegge kabler som allerede ligger i bakken, blir disse peilet opp og påvist, og traséen blir merket med spraymaling. Det presiseres at disse strekene kun viser hvor eksisterende kabler går og ikke sier noe om hvor vi skal grave.

Fase 2
Fase 2, starter fra mandag 26. august i uke 35. I denne fasen utføres den innvendige leilighets-installasjonen. Fiberkabelen som er tilrettelagt på balkonger og fasader, skal føres inn i boligen og festes på list til området bak TV apparatet. Den gamle gjennomføringen vil bli forsøkt benyttet ved at koakskabelen trekkes ut og den nye fiberkabelen trekkes inn igjennom samme gjennomføring. Du vil motta detaljert tidsplan for fase 2 i posten. Informasjon legges også ut på borettslagets hjemmeside (www.teisen.no).

Dersom du har spørsmål angående fase 1 (graving og tilrettelegging utendørs) kan du ta kontakt med Bredbånd og Kabel-TV Service (BKT) på tlf. 45 45 45 02. Alternativt kan du gå inn på vår hjemmeside www.bktas.no og klikke på «Kontakt oss», eller sende oss en e-post på kontakt@bktas.no og du vil få svar i løpet av kort tid.


Med vennlig hilsen
Bredbånd og Kabel-TV Service AS

Oslo, 24. mai 2019


Skrivet leser du her