Teisenveien 43 har valgt GET som leverandør. For å få tilgang til nettet deres må det føres kabler fra Teisenveien 43 til hovedtavle i Prost Hallings vei. Det vil derfor bli gravearbeider på området vårt fra onsdag 3. til og med mandag 8. oktober. Arbeidene vil pågå fra kl. 07.00 hver dag og avsluttes ved 18.00 tiden. Det vil bli litt kjøring på området i forbindelse med arbeidet. Alle plener og annet vil bli satt i stand igjen, på GETs regning, i samarbeid med vår gartner; Din Hage. Les mer her. 

Som kompensasjon gir GET alle andelseiere 25 Mbps i bredbåndshastighet ut året.
Prisene på oppgradering av bredbånd ellers er også satt ned. Les mer her.