Klikk deg inn her og registrer din deltagelse innen 17. mai

...............

Ønsker du å bestille blomster kan du klikke deg inn her


Velkommen til vårdugnad i perioden frem til 15. mai

Et sikkert vårtegn i Teisen Park er årets dugnad. Oppmmøte de senere år har økt jevnt, noe vi i styret setter meget stor pris på. Vi oppfordrer andelseiere til å bli med i år også. Men, på grunn av korona-situasjonen blir årets dugnad annerledes, siden vi ikke kan samles som vi pleier. Vi oppfordrer likevel til å avholde dugnad, men til selvvalgt tidspunkt innen fredag 15. mai. De fleste av oss tilbringer i disse dager mer tid hjemme enn før og da gjør det godt å ha flotte og ryddige utearealer rundt oss. Vi minner om helsedirektoratets anbefaling om å ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe og å holde en fysisk avstand på minst 2 meter (gjelder ikke personer i samme husstand). Målet for dugnaden er å få unna siste rest av løv, rusk og rask- slik at vi er klare til lange og late sommerdager. De som registrerer at de har avholdt dugnad, er med i trekningen av 4 x 1 måneds gratis husleie.


Redskaper til bruk på dugnaden

River, spader og søppelsekker settes ut i rundkjøringen i Prost Hallings vei 1, så kan de som vil hente det der. Lån det en dag og sett tilbake etterpå. Vaktmester vil kjøre bort avfallet fra oppgangen.


Bark og jord kan bli levert ved din oppgang

Mandag den 4. mai mottar vi bark og jord fra Din Hage. Ønsker du å få det kjørt til oppgangen din, kan du gi beskjed til vaktmester når du ser ham på området eller på e-post vaktmester@teisen.no.


Anleggsgartneren vår kan besøke din oppgang – gi oss beskjed!

Tradisjonen tro vil vår gartner Jan Tore Engebretsen fra Din Hage, besøke alle oppgangene som har gitt beskjed til styret i forkant. Du kan melde i fra om ønske om besøk ved å sende epost til styret@teisen.no.

Gi gjerne beskjed om ønsket fargevalg på blomstene i blomsterkasse utenfor, slik at Din Hage kan levere dette. Dersom vi ikke hører noe fra din oppgang vil vi plante ut blomstertypen som var der i fjor