Til deg som bor i Teisen Park Borettslag og som ikke har fått e-post fra styret - takk for at du forteller oss hva du ønsker


Som tidligere varslet har styret etter grundige vurderinger valgt å inngå ny avtale med Get som leverandør av tv og Internett.

Vi ønsker med dette å gjennomføre en kort og informativ spørreundersøkelse blant beboere for å avdekke hvilken tv-pakke som skal inngå i vår kollektive avtale med Get. Undersøkelsen tar ca. tre minutter å gjennomføre.

Klikk her for å delta i spørreundersøkelsen 

Svarfrist er søndag 10. mars.

Med vennlig hilsen
Styret i Teisen Park Borettslag AL


Litt mer informasjon

Kjære naboer i Teisen Park Borettslag
Get fortsetter som vår leverandør av tv og Internett.

Som tidligere varslet har styret etter grundige vurderinger valgt å inngå ny avtale med Get som leverandør av tv og internett. Vi mener Get tilbyr det beste totaltilbudet basert på tjenester, infrastruktur, service og pris.

Infrastruktur
Get har gitt oss valget mellom oppgradering av eksisterende coax kabelnett, eller installering av nytt fibernett i hele borettslaget. Etter vurdering av behov, anbefalinger og beboerundersøkelser har styret valgt å installere nytt fibernett. Kostnad for installering av fiber er estimert til 4,5 millioner kroner. Get dekker i hovedsak denne kostnaden mot en avtale om 60 måneder tjenesteleveranse. Arbeidet skal utføres sommeren 2019, mer informasjon om installering av utstyr i leilighetene kommer.

Kollektive tjenester
Etter vurdering av informasjon om nordmenns tv-vaner og resultat av våre beboerundersøkelser har styret besluttet at både tv og bredbånd skal inngå i vår kollektive avtale. Kostnad for kollektiv avtale betales via felleskostnadene hver måned. Gjennom kollektiv avtale oppnår vi betraktelig lavere priser enn om den enkelte beboer skulle kjøpt tilsvarende tjenester individuelt.

Bredbånd
Det er vurdert at kollektiv bredbåndshastighet 100/100 Mbps vil passe flertallets behov. Det er i tillegg mulighet for individuell oppgradering av hastighet til sterkt rabatterte priser.

Fram til nytt fibernett er installert anbefaler vi alle som opplever nettproblemer å kontakte Gets kundesenter. Det kan hende du trenger nytt utstyr eller besøk av en tekniker.
Se get.no, eller ring 21 54 54 54 for assistanse fra Get. 

TV
Det er ikke enda besluttet hvilken tv-pakke som skal inngå i vår kollektive avtale. Styret ønsker derfor å undersøke hvilken tv-pakke flertallet ønsker. Vi kan velge mellom pakkene «Start» og «Mini». Mer informasjon på neste side.

---------------------------------------------------------------

Dagens TV pakke og bredbånd - kostnadsbilde
For sammenligning kan vi informere om at vi i dag har pakken «Start» og kollektiv bredbåndhastighet 25 Mbps.
Total kostnad for grunnpakke tv og Internett på kroner 299,- er inkludert i dine felleskostnader.

Kostnad direkte tilknyttet Internett/bredbånd 102 kroner per måned, er i dag trukket ut og spesifisert på faktura selv om det inngår i en totalpakke. Dette fordi beboere som får Internett dekket av arbeidsgiver kan dokumentere reell kostnad til regnskap. Prisen vil justeres opp ved installasjon av fiber og en økning av netthastighet til 100 Mbps til kr 160 pr måned.