Utførende entreprenør er:
Bredbånd og Kabel-Tv Service (BKT)

Det er viktig og være tilstede til avtalt tid. Dersom ingen i husstanden har mulighet for å være hjemme ber vi om at du gir nøkkelen til en annen person (for eksempel en bekjent eller en god nabo) slik at montøren får tilgang til boligen. Ta kontakt med BKT på tlf 45 45 45 02 hvis du har spørsmål i forbindelse med tilgang til boligen. I perioder kan det være stor pågang på vår kundetelefon, alternativt kan du gå inn på vår hjemmeside www.bktas.no og gå inn på siden kontakt oss eller sende oss en epost på kontakt@bktas.no og du vil få svar i løpet av kort tid. Husk å oppgi leilighets-nummer,  adresse og mobilnummer de kan nå deg på.

Installasjonen
Utvendig på fasaden demonteres eksisterende kabelkanaler fra lift og gamle kabler i kabelkanalen fjernes. Dette arbeidet utføres samtidig som den innvendige installasjonen gjøres slik at du kun sitter uten signal fra tidlig om morgenen og frem til installasjonen er utført samme dag. Gjennomføringen fra kanal og igjennom yttervegg skal benyttes på nytt for den nye fiberkabelen så vi setter pris på at det er ryddet i dette området, da går monteringen raskere. Innvendig i boligen så festes fiberkabelen til tak- eller fotlist og føres frem til området bak TV apparatet hvor fiberboksen plasseres. Fiberboksen fungerer som et kontaktpunkt.

Installasjonstid
Installasjonstiden du har fått tildelt er skrevet nederst i skrivet.

Hva skjer hvis det ikke er ordnet med tilgang
Du vil sitte uten signaler og du må selv bekoste installasjonen på et senere tidspunkt. Når du ringer inn vil du få en pris for tilkobling, prisen for tilkobling varierer fra kr 2500 – kr 10 500 og avhenger av hvilken etasje du bor i og om det må benyttes lift. For de som ikke har vært hjemme eller har ordnet med tilgang, vil det ikke være mulig å få tilkobling før alle installasjonene er gjennomført og første ledige tid for ettermontering er fra tirsdag 17.09.19.

Priser for ekstra uttak
Med det nye fibernettet må hver TV ha egen dekoder, og de gamle antenneuttakene kan ikke benyttes etter at det nye fibernettet er installert og satt i drift. Ønskes det fast kabling til datauttak i boligen må det strekkes en kabel fra fiberboksen og frem til ønsket plassering. Montering av kablet datauttak koster kr 1122,- inkl. mva pr ekstra uttak. Har du tv-uttak i andre rom og ønsker fortsatt å ha dette må det legges opp nye kabler og monteres opp nye uttak. Montering av tv uttak koster kr 1122,- inkl. mva pr ekstra uttak. Skal du ha flere enn fire uttak totalt må det monteres en switch. Montering av switch koster kr 990,- inkl. mva. Ekstra data- og tv-uttak bestilles via epost kontakt@bktas.no , husk å få med fullt navn, telefonnummer, adresse og antall punkter.

Vi gjør oppmerksom på at montering av ekstrauttak ikke utføres samtidig med installasjonen, dette for at montøren skal kunne holde tidsavtaler med dine naboer utover dagen. Når du bestiller vil du få en egen tid for installasjon av ekstra uttak. Vi har ingen garanti for at eksisterende røropplegg kan gjenbrukes for ekstrapunkter, og kabel vil da bli festet åpent til tak eller fotlist.

Du vil motta informasjon fra Get om hvordan du får utlevert brukerutstyr for tv, bredbånd etc.

Med vennlig hilsen
BKT Bredbånd og Kabel-TV Service AS


Les mer her:

Informasjonsskriv fra BKT

Informasjon om TIDSPUNKT installasjonen finner sted i din oppgang og i din leilighet