Beboerparkering innføres i kommunal vei fra mandag 21.10.2019. De som leier parkeringsplass av borettslaget blir ikke berørt av dette, kun de som parkerer i offentlig gate.


Ønsker du å leie en parkeringsplass i borettslaget?  Send en e-post til parkering@teisen.no


Parkering med beboerparkeringstillatelse

Med avtale om beboerparkering får du et elektronisk parkeringsbevis, slik at du ikke trenger kjøpe parkeringsbillett hver gang du skal parkere. 

Eier du eller er medeier av et kjøretøy, og har folkeregistrert adresse i området, kan du søke om beboerparkeringstillatelse. Du kan også søke hvis du har firmabil eller leasingbil, er pendler eller student.

Har du elbil, hydrogenbil eller HC-kort, kan du parkere gratis uten tidsbegrensning på beboerparkeringsplasser, og trenger ikke å søke.

Beboerparkering gjelder kun de offentlige parkeringsplassene hvor det er skiltet for beboerparkering, og er ikke nødvendig for deg som har parkering på privat eiendom.

Les mer om beboerparkering og send søknad.

Det anbefales å søke om beboerparkering i god tid før 21. oktober 2019. Om du får innvilget søknaden umiddelbart, løper abonnementet fra og med 21. oktober.

Beboerparkering koster 3000 kroner i året for bil, og 1500 kroner i året for MC og moped.

De som leier plass av borettslaget betaler per i dag 1500 kroner i årlig leie. Obs! Vi har et begrenset antall ledige plasser og opererer med venteliste på populære felt. 

Hensikten med beboerparkering

Du som bor i bydelen skal få bedre tilgang til offentlig parkering. Ordningen vil også redusere parkering fra arbeidsreisende, og dermed bedre miljøet og luftkvaliteten. Bakgrunnen for innføring av ordningen er et vedtak i Oslo bystyre i 2012 og en beslutning i bydelsutvalget i bydelen din.

Parkering uten beboerparkeringstillatelse

Beboerparkeringsplassene er tilgjengelig for alle. De som ikke har gyldig beboerparkeringstillatelse, kan parkere mot å betale vanlig parkeringsavgift. Parkeringsavgiften kan kjøpes på mobil med appen “Bil i Oslo”, Easypark-appen eller på Oslo kommunes parkeringsautomater.

Hvis du har spørsmål om beboerparkering, kan du ta kontakt med Bymiljøetatens kundesenter på e-post postmottak@bym.oslo.kommune.no.