På fellesblanketten blir hver husstand trukket kr 69 pr måned for bredbånd. Den korrekte summen pr i dag er 76,94 for 10 Mbps hastighet. Fra 1.8.2018 ble hastigheten økt til 25 Mbps uten kostnader for borettslaget. Fra 1.1.2019 vil kostnaden være den reelle, kr 102 pr måned.

Kostnaden på fellesblanketten skal gjenspeile den korrekte kostnaden pr husstand. De som har avtale med arbeidsgiver om dekning av denne utgiften kan benytte fellesblanketten som dokumentasjon til regnskap.