Har du ikke takket JA til elektronisk kommunikasjon oppfordrer vi deg til å gjøre det nå!

Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS eiendomsforvaltning AS vil på vegne av boligselskapet sende en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital kommunikasjon. Dette finner sted i ukene 11-12 som er den 9. - 20. mars.

Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post. I tillegg åpnes det også opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle våre eiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.


Hva gjør OBOS?

Eiere i alle boligselskap som forvaltes av OBOS Eiendomsforvaltning AS vil i løpet av kort tid motta en SMS fra 1929. I denne ber OBOS Eiendomsforvaltning AS på vegne av boligselskapet om fullmakt til å kommunisere digitalt pr e-post eller via SMS med den enkelte eier. Informasjon det er ønskelig å sende elektronisk kan være årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver), brev og fakturaer. Dette vil da kunne bli sendt pr e-post, samt at det åpnes opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

Henvendelsen sendes kun til boligeiere som ikke tidligere har samtykket.

Den som gir sitt samtykke til digital kommunikasjon, kan når som helst trekke samtykket tilbake.

SMS-kampanjen vil gjennomføres i løpet av uke 11 og 12.