OBOS overtar administreringen av parkeringsplasser

Styret ønsker å bruke mer tid på annet nødvendig arbeid og OBOS overtar derfor ansvaret for administrering og fakturering av parkeringsplasser fra januar 2020. 

Parkeringsleie vil faktureres månedlig via felleskostnadene fra mars 2020 og avgiften skal fremkomme på din innbetalingsblankett eller e-faktura. Dette innebærer at man slipper å betale for et helt år i gangen, samt at oppsigelser og eierskifte kan foretas på en bedre måte. Parkeringsleie for januar og februar 2020 faktureres med egen faktura fra OBOS. 

Leiepris per 06.01.20: 

  1. Vanlig parkering 125 kroner per måned
  2. Ladeplass 150 kroner per måned (+ strøm)

Det tilkommer også et eierskiftegebyr på 731 kroner ved etablering av nytt leieforhold. 

For inngåtte leieavtaler gjelder 1 måneds oppsigelse fra 1. hver måned.
Oppsigelsen kan sendes per post til OBOS Postboks 89 Tveita, 0671 Oslo, eller per e-post til postmottak.tveita@obos.no