Tidspunkt: Fra uke 18, mandag 29. april til og med uke 20 fredag 16. mai.
Det blir hengt opp lapp i oppgangen din på ytterdøren nede og på 
informasjons-skinnen

Har du et ildsted i din leilighet er det viktig at du sørger for at alle spjeld og luker er lukket og at du legger over et laken / teppe eller lignende slik at du ikke får inn noe sot fra pipen.


Dette er ikke en ordinær feiing men vi feier øvre del av pipene fra feieluken på loftet og opp over tak.
Denne delen av pipen blir ikke feiet ved ordinær pipefeiing og det samler seg mye sot her som må fjernes.

Beboere som er hjemme på tidspunktet det feies vil høre litt risling og rasling fra pipen. Det er ikke noe farlig.

Dette er en del av Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og er i tråd med instruks fra Brannvesenet.


Har du spørsmål kan du rette dette til Arne Bakken på telefon 9003 5468 eller ae-bakken@online.no

Vet du om en nabo som er borte er det fint om vi også får beskjed om dette.


Takk for hjelpen!

Mvh
Styret i Teisen park borettslag AL