Informasjonskriv om planlagte arbeider Teisen Park borettslag 

I forbindelse med at Teisen Park borettslag har signert avtale med Front Entreprenør AS om diverse rehabiliteringsarbeider, oversender vi en foreløpig skisse til hvilke arbeider dette vil medføre:

Planlagt oppstart: Uke 46 (fra 11. november) 2019.

Ferdigstillelse: Juli 2021.

Følgende arbeider skal utføres:

  • Vindusutskifting – alle vinduer som er eldre enn fra 2008.
    Oppmaling av vinduer som ikke skiftes.
  • Utbedring av topp-arker balkonger.
  • Utbedring vindusbeslag.
  • Ommuring / rehbailitering av alle piper over tak.

Arbeidene vil bli utført i den rekkefølgen som er listet opp over.

Utskifting av vinduer vil foregå i perioden uke 46, 2019 til uke 33, 2020.

Alle andre arbeider vil starte iløpet av vinteren/våren 2020 og pågå frem til uke 30, 2021.

Utskifting av vinduer blir utført først, og de andre arbeidene vil følge løpende etter hvert som vinduene er skiftet pr blokk.

Det blir varslet kontrollmåling av vinduene fra det selskapet som skal gjennomføre denne delen av arbeidene – og det er viktig at man i denne forbindelse gir tilgang til leiligheten. Selskapet som vil utføre denne delen heter: Palmgren AS.

Palmgren AS vil gjøre oppmåling av vinduer i alle leiligheter. Vinduer som er fra 2008 eller nyere vil også bli kontrollert. Leilighetens ventiler i yttervegg vil bli kontrollert ved samme befaring.

Oppstart vil være i Tvetenveien, deretter Klosterheimveien, Prost Hallings vei 2,4,6,8,3 og 5, Spektrumveien, Regnbueveien, Prost Hallings vei 12 – 24, og Teisenveien.

Det vil i forbindelse med oppstart også bli etablert en egen web-side som blir løpende oppdatert med detaljert informasjon direkte til beboerne.

………………………………......

NILS BERG
Daglig leder


Informasjonsskrivet finner du her