Ønsker du å få kontakt med oss har vi kontortid hver tirsdag fra kl 1800-1830 i Prost Hallings vei 1.
Du kan også benytte e-posten styret@teisen.no


Vaktmester har kontortid hver onsdag fra kl. 1030-1100 i Prost Hallings vei 1.
Du når ham også på e-post vaktmester@teisen.no 


Vaktmester avvikler ferien sin i ukene 25-30
I denne perioden har vi vikar fra Din Hage som bistår.

Styret ønsker alle en riktig god sommer!


Her leser du protokollen