I skrivende stund nærmer vi oss slutten med fasadevask, selv om det gjenstår en god del male- og murarbeid. I og med at vi har vasket oss rene utvendig skal vi også ta en innvendig rengjøring. Alle avløpsrørene ut fra hver leilighet skal spyles. 

Dette er et forbyggende tiltak slik at vi skal unngå blokkeringer av rør og oversvømmelser. Styret har engasjert firmaet GRAVCO som vil utføre jobben.


 Vi starter mandag den 21. august og er ferdige til høstferien

 

GRAVCO må ha tilgang til hver leilighet, og dette krever altså at noen er hjemme denne dagen. Se fremdriftsplan her. GRAVCO skal rengjøre fra kjøkkensluk og baderomssluk, hovedrør og tverrgående rør i kjeller. Dette gjøres med varmtvann og roterende børster. Alt fett og avleiringer på innsiden av rør blir spylt ut.

Det må være fri tilgang til sluk på kjøkken og bad. Arbeidet starter i første etasje og de jobber seg oppover.

Det er viktig at vi får tilgang til alle leiligheter og vi håper derfor at du/dere kan sette av tid til å være hjemme den gjeldende dagen. Om du ikke kan være hjemme - hør med naboen, eller noen i oppgangen. Du ser fremdriftsplanen nedenfor.

 


 

BEFARING AV INNGLASSEDE BALKONGER

I begynnelsen september vil vi starte befaring av innglassede balkonger, vedr maling av stålkonstruksjon etc. som vi ikke har malt ennå.

På grunn av at sommerværet ikke har vært det aller beste har vi prioritert utvendig maling. Vi vil i denne forbindelse følge samme fremdrift som det var for fasadevasken. Som betyr at vi starter i Regnbueveien som var først ute med fasadevask. Vi vil henge varsel på døren. Dette arbeidet utføres etter arbeidstid. Fra kl. 16:00 og utover.