Dette skrivet omhandler årets generalforsamling som finner sted 26. mai kl 1800, hva du gjør om du har forslag til generalforsamlingen eller om du har innspill på styremedlemmer til valgkomiteen.


Generalforsamling Teisen park 2016

 

Årets generalforsamling er satt til TORSDAG 26. MAI kl. 18:00. Tradisjonen tro avholdes den i gymsalen på Bryn Skole. Merk at vi starter en halv time tidligere enn tidligere år. Flott om dere setter av dagen allerede nå. Beboerne i Teisen Park er øverste myndighet og generalforsamlingen er borettslagets høyeste besluttende organ. Det som bestemmes på generalforsamlingen er det som gjelder for oss alle.

 

Forslag til generalforsamling 2016

Har du forslag som du vil ha behandlet på generalforsamlingen så lar det seg enkelt gjøre. Kun noen enkel krav; forslag må være skriftlig og undertegnes med navn og adresse. Styret må ha ditt forslag i hende innen 25. MARS, slik at dette skal komme med i årets innkalling / årsberetning til generalforsamlingen. Det er en fordel at du også møter opp på generalforsamlingen og presenterer ditt forslag.

 

Forslag kan leveres skriftlig i styrets postkasse i Prost Hallings vei 1 eller sendes pr epost til styret@teisen.no

 

Valgkomiteen 2016

Valgkomiteen er i arbeid og har bedt oss om å sende ut informasjon om at de tar imot innspill. To styremedlemmer er på valg, samt at leder er på valg hvert år.

 

Om du har kandidater du vil fremme, eller ønsker å stille selv - ta kontakt med valgkomiteen. Det gjøres oppmerksom på at valgkomiteen er helt uavhengig av styret og det er deres innstilling til kandidater som blir presentert som nytt styre på generalforsamlingen. Styret har ingen styringsrett når det gjelder valgkomiteens arbeid.

 

Valgkomiteen 2016

Morten Grimstad / Morten-hg@hotmail.com  / mobil 932 17 374

Veselin Obradovic /veselinobradovic@yahoo.com  / mobil 410 17 610

 

Fortsatt god vinter!

Mvh
styret i Teisen Park borettslag AL
18.2.2016